Canons nya MEAP-lösningar minskar pappersberget och ökar säkerheten

Canon uppskattar att ca 1/5 av de anställdas tid används för att söka efter och administrera dokument. För att möta företagskundernas behov av effektivare och säkrare dokumenthantering lanserar Canon nu två nya MEAP-applikationer, QuickPrint och Personal Mailbox. Lösningarna gör dokumenthanteringsprocessen mer slimmad och säker.

Canon utökar nu portföljen med MEAP- applikationer för sina copyprinters. Quick Print bidrar till att minska tiden som användare lägger på att söka och hämta dokument och Personal Mailbox säkerställer att konfidentiella dokument endast blir tillgängliga för behöriga personer. Båda applikationerna finns tillgängliga för Canons MEAP-anpassade copyprinters och är enkla att installera och administrera. MEAP är Canons patenterade och Javabaserat system som innebär att copyprintern kan skräddarsys efter företagsspecifika behov. Detta sker genom att copyprintern laddas med applikationer direkt via kundens nätverk och från en plats i nätverket anpassas sedan varje applikation för exakt och optimal funktion.

- Allt fler företag får upp ögonen för skräddarsydda dokumenthanteringslösningar och Canons unika MEAP-system innebär nästan obegränsade möjligheter för detta. Vår första applikation eCopy SSOP har bland annat rönt stort intresse hos pappersintensiva företag och med Quick Print och Personal Mailbox får Canons kunder nu tillgång till ytterligare applikationer för effektiviserade pappersflöden och ökad säkerhet, säger Stefan Wallenholm, Solution Marketing Manager.

Mer om Quick Print
Marknadsundersökningar visar att varje anställd förlorar nästan 1/5 av sin tid pga av ineffektiva arbetsprocesser, bland annat för att söka efter dokument (Canons undersökning: “Cost of Chaos”) . Canons unika dokumentlösning Quick Print, är framtagen för att minska den tiden. Med Quick Print kan företagskunder som ofta skriver ut samma typ av information, tex från Internet eller i form av standardiserade mallar, formulär och blanketter, skapa foldrar i nätverket och lagra dessa dokument centralt. Varje användare kan sedan komma åt sina dokument direkt via menyn på Canon copyprintern och skriva ut dem direkt på plats. Detta reducerar företagets behov av blankettförråd och förtryckta formulär.

Mer om Personal Mailbox
Personal Mailbox är en lösning för företag som vill öka säkerheten för dokument som skrivs ut av copyprintern. Säker dokumenthantering är särskilt viktigt för företag inom bank & finans och försäkring, men har blivit allt viktigare för alla branscher och kundkategorier. Personal Mailbox innebär att användaren beställer en utskrift och att ordern lagras i copyprintern. Användaren väljer sedan att vid lämpligt tillfälle identifiera sig direkt vid copyprintern och väljer samtidigt vilka av de lagrade dokumenten som skall skrivas ut. Identifieringen sker med hjälp av en personlig kod som anges av respektive användare. Personal Mailbox innebär att känsliga dokument bara kan skrivas ut då rätt användare finns på plats. Applikationen innebär också att mängden onödiga utskrifter minskar.

Om MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
MEAP är Canons öppna, JAVA-baserade utvecklingsplattform som används för att skapa skräddarsydda dokumenthanteringslösningar. MEAP-plattformen är integrerad i Canons copyprinters och gör det möjligt för både Canon eller en tredjepartsleverantör att utveckla applikationer, utan att påverka företagets nätverksresurser.

Quick Print och Personal Mailbox finns tillgängliga i Sverige från och med april 2005.

 
 För ytterligare information, kontakta:
Stefan Wallenholm
Solution Marketing Manager
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 46
E-post: stefan.wallenholm@canon.se

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se 
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

 

 

spacer
					image

Nyheter