Canons nya analysverktyg gör det enkelt att ta ett helhetsgrepp om printstrategin

Nu när företag börjar använda färg i allt större utsträckning så vill många samtidigt implementera en övergripande printstrategi för ökad effektivitet och kostnadskontroll. Canon, världsledande tillverkare inom informations- och bildhantering, lanserar nu sin lösning NetSpot Accountant MEAP, ett verktyg för att just övervaka och analysera företagets dokumenthantering. Lösningen har skapats för små och medelstora företag som vill få bättre kontroll på sina utskrifter och undvika ökade kostnader i samband med att deras färganvändning ökar.

Trenden pekar mot att allt fler företag använder sig av färgutskrifter. Detta är också en av anledningarna till att många identifierat ett behov av att skapa en övergripande printstrategi, bland annat för att använda färg på effektivaste sätt och få bättre kontroll på sina kostnader. Enligt Gartner så kan företag som aktivt analyserar sin dokumenthantering sänka sin totalkostnad med 10-30 procent.

Med Canons nya integrerade verktyg för att analysera utskrifter, NetSpot Accountant MEAP, säkerställs kostnadseffektivitet utan behov av att investera i extra hårdvara. NetSpot Accountant MEAP är en integrerad mjukvarulösning som kan användas med alla Canons MEAP-kompatibla copyprinters. Verktyget hjälper företag att få en helhetsblick över sin dokumenthantering, genom att utskrifter och kopior spåras till olika copyprinters och användare, därefter analyseras användningen och en rapport genereras automatiskt.

- Färg ökar i popularitet eftersom företag ser att de bland annat kan producera snyggare dokument och presentera sig på ett mer attraktivt sätt, vilket bidrar till att de står ut i mängden och blir mer konkurrenskraftiga, säger Stefan Wallenholm produktchef på Canon. Samtidigt råder en allmän uppfattning om att färganvändning är dyr. Med NetSpot Accountant MEAP kan företag nu tryggt styra användningen av färg i den utsträckning de önskar, samtidigt som de får en bättre överblick av sin totala utskriftssituation.

NetSpot Accountant MEAP analyserar en rad faktorer inklusive det totala antalet sidor som använts för kopiering och utskrift, om de varit i färg eller svartvitt, pappersstorlek samt den plats utmatningen skett på. Lösningen kan sedan sammanställa en rapport, vars utformning skräddarsys efter användarens behov och skickas dagligen, veckovis eller månadsvis. Vidare kan företaget som använder NetSpot Accountant MEAP följa och analysera individuella användares vanor vilket hjälper företaget att säkerställa optimal användning av dess copyprinters. Genom att få bättre kontroll på hur mycket som skrivs ut, när och var, och om färg används i onödan, så kan företaget minska sina dokumenthanteringskostnader.

NetSpot Accountant MEAP finns tillgänglig från och med september.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Wallenholm
Produktchef, Office Solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 46
E-post: stefan.wallenholm@canon.se

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.


spacer
					image

Nyheter