Canon lanserar första färgproduktionsmaskinen med clear toner

Med en ny skrivare i imagePRESS-familjen satsar Canon på att ge grafiska företag och reklambyråer möjlighet att skapa utskrifter med en unik finish. Den nya färgmaskinen, som lanseras under fjärde kvartalet i år, har nämligen försetts med en särskild toner som gör att man kan skapa utskrifter som efterliknar partiell lackning.

Canons nya färgmaskin för lättare produktionsmiljöer bygger på den framgångsrika imagePRESS C1. Det unika med den nya maskinen är att den försetts en så kallad clear toner, som kan bestryka hela eller delar av dokumentet med en yta som efterliknar lackat tryck. Tillsammans med den utskriftskvalitet som imagePRESS-maskinerna gjort sig kända för, gör den här efterbehandlingsfunktionen att slutprodukten får en unik och proffsig finish.

- Sedan lanseringen av imagePRESS C1 i november 2006, har vi sålt över 4 000 maskiner i Europa. Av dessa har över 100 sålts i Sverige, säger Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions på Canon Svenska. Efter att vi nu lyssnat på våra kunder och förstått de affärsutmaningar de står inför, har vi utvecklat den här nya färgmaskinen. Lackningsfunktionen breddar kundernas tjänsteutbud och det känns bra att vår innovativa teknik återigen bidrar till att öka deras lönsamhet.

Genom den nya imagePRESS-maskinens clear toner kan användare framhäva hela eller delar av dokumentet vid produktionen – exempelvis lägga särskild tonvikt på utvalda delar av text, logga och bilder. Allt detta utförs vid utskriftsprocessen, vilket minimerar kostnaden som normalt associeras med separata efterbehandlingsprocesser. Som resultat kommer den nya skrivaren att erbjuda ett kostnadseffektivt sätt att addera värde till trycksaksprodukterna i print-on-demand-miljöer såsom snabbtryckerier och kommersiella tryckier. Även reklambyråer, designföretag och marknadsavdelningar kan använda funktionerna hos den nya färgmaskinen för att bredda sitt produktutbud. För reklambyråerna innebär det att de kan skapa nya designmöjligheter – bara genom att använda den här nya maskinen.

Lackningsfunktionen gör det också möjligt för trycksaksproducenter att marknadsföra och differentiera sig gentemot konkurrenterna. De kan erbjuda mer värdeadderade tjänster, vilket leder till nya intäktsmöjligheter och ökad kundlojalitet. Detta visar att Canon förstår de affärsutmaningar som grafiska företag står inför.

Den nya imagePRESS-maskinen förhandsvisas på Drupa 2008, i Canons monter B46, Hall 8a och kommer att finnas tillgänglig i Sverige från och med fjärde kvartalet 2008.

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 35
E-post: kenneth.oxenstrand@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image