Canon satsar på att öka interntryckeriernas effektivitet genom att erbjuda fler affärslösningar

Canon världsledande leverantör av digitala bildhanterings-lösningar, ska hjälpa interntryckerier öka sina affärsresultat genom ett utvidgat utbud av högpresterande digitala tryckpressar, skräddarsydd arbetsflödeshantering och en affärsutvecklingsservice som särskilt utformats för att uppfylla interntryckeriernas unika behov.

Trots att Canon genom sin bas av installerade färg- och svartvita tryckpressar samt lätta produktionsmaskiner redan har en stark position på interntryckerimarknaden satsar nu Canon på att utvidga sina kunskaper om de affärs- och processfrågor som interntryckerierna möter. Canon vill på detta sätt optimera de tjänster man erbjuder dessa och framtida kunder.

Som en utveckling av det arbete som redan pågått i fokusgrupper och djupgående intervjuer med Canons egna interntryckerikunder, gav Canon Frank Romano, professor vid Rochester Institute of Technology i USA, att genomföra en oberoende undersökning av den globala interntryckeri-marknaden. Resultatet av denna undersökning presenteras nu i Insight Report "Interntryckerier - trender och möjligheter" (läs mer i vårt pressmeddelande från 2009-05-28). Den här rapporten är en uppföljning av den första Insight-rapporten som Canon publicerade i juni 2008, där förändringar inom den grafiska branschen analyserades.

Tack vare de resurser man lagt ner på att öka sina kunskaper om den grafiska branschen, har Canon kunnat utnyttja resultaten från den första Insight-rapporten för att stärka sitt samarbete med den branschen, vilket har lett till att Canon nu, endast 18 månader efter produktlanseringen, förser 30 % av den digitala färgproduktionsmarknaden med tryckpressar från sin imagePRESS-serie.

Erik Åkenes, Produktchef för digitala tryckpressar på Canon Svenska , förklarar:
- Den senaste Insight-rapporten ger oss en ovärderlig förståelse för de problem och möjligheter som interntryckerier möter. Vi vet nu att 90 % av alla företag anser att deras tryckta material är av avgörande betydelse för företagens framgång. Men vi vet också att dessa företag inte utnyttjar sina interntryckerier optimalt och skulle kunna öka sin interna produktionskapacitet rejält med hjälp av digitala lösningar. Med digital teknologi skulle företagen inte bara kunna öka de tryckvolymer som hanteras internt, utan också bredda utbudet av trycksaker som interntryckerierna kan klara av. Men det är inte allt, interntryckerier har nu också möjlighet att erbjuda fler och bättre tjänster samtidigt som de aktivt kan förutse och svara på organisationernas ökande behov av sofistikerade trycksaker, allt från företagshandlingar, försäljnings- och marknadsföringsmaterial till värdeskapande marknadsdokumentation.

Sedan början av 2009 har Canon lagt ner stora resurser på att stärka samarbetet med interntryckerier och har bland annat utökat imagePRESS-serien med tre nya svartvita maskiner, imagePress 1110, 1125 och 1135. Dessa maskiner utgör ett värdefullt komplement till de populära imagePress C7000VP, C6000VP och C6000 och uppfyller interntryckeriernas behov för hög produktivitet och kvalitet inom en mängd olika typer av färg- och svartvit produktion.

Det nyligen lanserade programmet Helix Production Workflow, slutprodukten av Canons strategiska investering i det framstående programutvecklingsföretaget NT-ware, har från början till slut utvecklats för att möta de särskilda behov på automatisk arbetsflödeshantering, onlinetryck och variabeldata som interntryckerierna ställer. Helix Production Workflow kompletterar Canons redan etablerade och växande program för arbetsflödeshantering, som erbjuder branschledande programvara och tillämpningsmöjligheter.

Canon fortsätter att utveckla sitt Essential Business Builder Program. Programmet är ett modulkonsultprogram som ska hjälpa kunderna i den grafiska branschen vid övergången till digital teknologi. Under de närmaste månaderna kommer interntryckerierna erbjudas en skräddarsydd affärsutvecklingssupport i modulform som tar hänsyn till deras särskilda behov och hjälper dem att dra full nytta av sina digitala investeringar och utveckla nya affärstjänster som kommer att förstärka avdelningarnas värde för övriga delar av organisationen.

Dessutom kommer Canon att kunna erbjuda interntryckerierna en mängd olika storformatsskrivare som håller professionell kvalitet till låga kostnader och låter dem utöka sina interna tjänster med grafiskt tryck och POS/POP-applikationer. Företagens marknadsföringsavdelningar kommer också kunna dra nytta av lösningar som imagePRESS C1+, ett ekonomiskt sätt att producera marknadsföringsdokument av hög kvalitet med utmärkta färgutskrifter och möjlighet att använda klar toner för att uppnå oöverträffade specialeffekter.
Erik Åkenes tillägger:

- Resultaten från Insight-rapporten, tillsammans med dialog och feedback från våra existerande kunder, understryker de stora möjligheter som finns för Canon att hjälpa interntryckerierna att effektivisera sina verksamheter. Vår produktportfölj inkluderar förstklassiga lösningar med maskinvara, programvara, konsulttjänster och andra tjänster som backas upp av djupgående forskning kring interntryckeriernas behov och en kundorienterad inställning. Genom att erbjuda allt detta, och tack vare ett engagerat och kunnigt affärsteam, vet vi att vi kan hjälpa våra kunder på interntryckerierna att uppnå samma fördelar som vi hjälpt våra kunder inom den grafiska branschen att uppnå, och att vi därmed kan hjälpa interntryckerierna att inta en central ställning i sina företag och på ett avgörande sätt bidra till företagens framgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Åkenes, Produktchef för digitala tryckpressar
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: erik.akenes@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

Mer information:

Bilaga CONCISE INSIGHT REPORT [PDF, 595 KB]
spacer
					image