Smartare arbetsflöden för trycksaksproduktion med nya Helix Production Workflow

Canon lanserar Helix Production Workflow, en kraftfull, flexibel och användarvänlig mjukvara för arbetsflöden riktad till grafisk bransch. Helix bygger på den framgångsrika uniFLOW Output Manager som hjälpt många företag att få bättre kontroll på kontorets dokumentflöde. Helix har utvecklats med utökade funktioner och ett grafiskt användargränssnitt som särskilt anpassat för målgruppen.

Helix Production Workflow är utvecklat för företag inom grafiska branschen såsom intern-, snabb-, och mindre tryckerier. Mjukvaran premiärvisas på Drupa, där både de som producerar och de som köper trycksaker har möjlighet att få en demonstration i hur programmet fungerar. Helix bygger på framgångsrika uniFLOW Output Manager som utvecklats av Canon-ägda NT-ware för företagsmiljöer.

- Vi är mycket glada över att lansera Helix Production Workflow suite som Canon tillsammans med NT-ware anpassat för att exakt motsvara behoven hos våra kunder inom grafisk produktion. Helix har utvecklats helt och hållet baserat på deras önskemål och feedback från vår säljorganisation i Europa. Vi kan härigenom erbjuda ett kraftfullt och flexibelt system för arbetsflöden till en låg kostnad och som är enkelt att använda, säger Martin Elofsson, Produktchef för lösningar inom grafisk bransch på Canon Svenska.

Huvudsyftet med den nya mjukvaran är att hjälpa trycksaksproducenter att automatisera och strömlinjeforma sin produktionsprocess. Där ingår hela flödet från beställning via webben och job ticketing till det slutliga tryckta materialet som produceras på en eller flera skrivare. Det kompletta PDF-baserade arbetsflödet och det grafiska gränssnittet kan enkelt konfigureras och anpassas för att passa kunden, vilket ger maximal flexibilitet.

Helix kan integreras med ledande variabeldatamjukvara som redan ingår i Canons produktportfölj. Det ger trycksaksproducenter möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt addera nya lönsamma produkter såsom personaliserade utskrifter. Dessutom stöder Helix intelligent arbetsbalansering och färgsplit-funktioner för samtliga Canons digitala tryckpressar och produktionsmaskiner.

Helix Production Workflow innehåller alla funktioner som idag finns i uniFLOW Output Manager, vilket exempelvis gör att det enkelt går att få ut kundrapportering och göra kostnadsallokeringar i systemet. Mjukvaran är också JDF-kompatibel med CIP4-standarder vilket innebär att Helix kan integreras med exempelvis CRM-, ERP- och MIS-system.

Helix Production Workflow kommer att lanseras i Europa under andra halvan av 2008 och kommer då att finnas tillgängligt via Canons auktoriserade återförsäljare inom Professional Print. Helix kommer att demonstreras på Drupa 2008, i Canons monter B46, Hall 8a.


 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Martin Elofsson, Produktchef för lösningar inom grafisk bransch
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 05
E-post: martin.elofsson@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. 

spacer
					image