Slut på tidskrävande felanmälan och dyra färgutskrifter

Canons fyra nya avancerade copyprinters är utrustade med e-Maintenance-lösning som gör att de automatiskt felanmäler sig själva. Krånglande skrivare är enligt Canons undersökning Kontorspanelen en av de mest irriterande sakerna på svenska kontor, och med e-Maintenance slipper användarna göra felanmälan. Det tar copyprintern själv hand om.

Canon presenterar nu fyra avancerade produkter riktade mot medelstora och stora företag. iR5870C/Ci och iR6870C/Ci ger snabba svartvita utskrifter på 58 respektive 68 sidor per minut samt högkvalitativa färgutskrifter efter behov. iR5870Ci och iR6870Ci har kopiering, utskrifts- och sändfunktioner som standard, medan iR5870C och iR6870C är kopiatorer med möjlighet att skriva ut, faxa och skanna som särskilda tillval.

Smart copyprinter felanmäler sig själv
Samtliga av de nya produkterna har en inbyggd e-Maintenance-lösning, en servicelösning som automatiskt skickar ett e-postmeddelande till nätverksadministratören och servicecentret när ett fel uppkommer eller när det börjar bli dags för underhåll. En tekniker skickas då till platsen för att avhjälpa problemet. Enligt Canons undersökning Kontorspanelen är det en stor efterfrågan bland företag på ”maskiner som själv håller reda på och larmar när det är dags för service och underhåll”. Samma undersökning visade också att just krånglande kontorsmaskiner är en av de största källorna till irritation runt om på arbetsplatserna.

- E-Maintenance är en fantastisk lösning som sparar både tid och kraft för de anställda, som slipper krångla med felanmälan eller irritera sig över att tonern är slut just när de ska skriva ut något viktigt, säger Ulf Tikkanen, produktchef Office Print, Canon Svenska AB.

Strategi för färgutskrifter ger minskade kostnader
IDC har på uppdrag av Canon gjort en undersökning bland företag kring deras syn på färg. Resultatet visade att många fortfarande är oroliga för att inköp av färgprodukter ska höja företagets totala kostnader för utskrifter. Men undersökningen visade också att 63 procent av de tillfrågade företagen har kunnat reducera sina kostnader genom att implementera en strategi för sin färganvändning.

iR5870C/Ci och iR6870C/Ci ger ekonomichefer total kontroll över kostnaderna för utskrifter med priser på en nivå som vanligtvis associeras med svart-vita produkter. Dessutom krävs det alltid ett aktivt val av användaren för att skriva ut i färg då skrivarna är förinställda på svart-vita utskrifter. Färganvändningen kan också kontrolleras genom lösenordsskyddad åtkomst till färgfunktionen så att endast anställda med särskild tillåtelse kan använda de smarta färgfunktionerna.

Säkra utskrifter med kryptering och lösenordsskydd
Samtliga fyra produkter har Canons unika MEAP-plattform där de olika funktionerna för utskrifter, kopiering, skanning och sändning kan skräddarsys för att möta företagens olika kommunikationsbehov. För att minimera risken att obehöriga får tillgång till konfidentiell information har produkterna också en rad olika säkerhetsfunktioner som kryptering av hårddisken och lösenordsskydd. Med funktionerna Secure Print och Personal Mailbox går det också att begränsa antalet personer som får skriva ut konfidentiella dokument.

Canon iR5870C/Ci och iR6870C/Ci kommer att finnas tillgängliga i Sverige från och med mitten av mars.


 
Högupplösta bilder hittar du under bildarkiv på www.canon.se


För ytterligare information, kontakta:
Ulf Tikkanen, Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 23
E-post: ulf.tikkanen@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

spacer
					image

Nyheter