Prislappen för krånglande skrivare: över 100 000 kronor per år

En fjärdedel av den totala utskriftsbudgeten på företag i Norden går åt till att lösa problem med krånglande skrivare och vart fjärde nordiskt företag beräknar att de lägger ned 100 000 kronor eller mer på skrivartrassel. Det visar en undersökning Canon låtit genomföra. Canon lanserar nu en digital kampanj med temat att ”krossa spargrisen”, som sprider budskapet om att pengar finns att spara genom att ta kontroll på sina utskriftskostnader.

Canon har låtit genomföra en undersökning bland 3 000 företag i Europa, varav 440 i Norden, kring kostnad, administration och strategier gällande utskrifter. Resultatet visar att krånglande skrivare står för oerhörda kostnader för företag i Europa och Norden. Tiden som går åt till att fixa problem står för cirka 25 procent av den totala utskriftsbudgeten på nordiska företag. Det är den näst största utgiftsposten, efter förbrukningsmaterial såsom papper och toner.

– Det är vansinnigt att en fjärdedel av kostnaden för utskrifter på företaget går åt till att enbart lösa problem som uppstår med skrivarna. I den rådande lågkonjunkturen har företag inte råd att stoppa huvudet i sanden. Genom en mer genomtänkt och effektiv hantering av utskrifter kan företag spara enorma summor, faktiskt hundratusentals kronor per år beroende på företagets storlek, säger Homan Elfström, produktchef lösningar på Canon Business Office Solutions.

27 procent av respondenterna svarar att de bedömer att det kostar företaget över 100 000 kronor per år när skrivare inte fungerar. 13 procent lägger mer än 250 000 kronor. Genom att införa en bättre utskriftsstrategi menar företagen att de i genomsnitt kan sänka sina kostnader med cirka 16 procent. Ändå svarar hela 71 procent av företagen i Norden att de inte har någon uttalad utskriftsstrategi. Jämfört med övriga Europa, där i genomsnitt 37 procent svarar att de har en strategi implementerad, är nordiska företag bland de sämsta på utskriftsstrategier.

Krånglande skrivare är ett gissel både för företagets IT-avdelning och för de anställda. På 76 procent av de nordiska företagen var de anställda förhindrade att skriva ut på den skrivare de vanligtvis använder minst en gång per månad. IT- och supportpersonal i Norden spenderar i genomsnitt över 120 timmar per år på att fixa papperstrassel eller nätverksproblem, vilket innebär att över tre veckor går åt till att enbart lösa de här problemen.

Canon lanserar nu en interaktiv reklamkampanj med budskapet ”Krossa spargrisen för sista gången”. Kampanjen består av en kampanjsajt där besökaren bjuds på olika kreativa lösningar på hur man kan spara pengar på ett smartare sätt. Bland annat kan besökarna avreagera sig för sista gången genom att krossa spargrisen. När man är klar får man en chans att välja en kostnadsfri rådgivning med personligt besök, där Ca non berättar om hur en enklare dokumenthanteringsmiljö kan resultera i stora besparingar. Kampanjsajten finns på www.krossagrisen.se


Korta fakta från undersökningen (siffror för Norden):
• 25 procent av den totala utskriftsbudgeten går åt till att lösa problem med skrivarna. Andra stora utgiftsposter är förbrukningsmaterial som används (32 %) och förbrukningsmaterial som inte går åt (16 %).
• De vanligaste problemen är papperstrassel (36 %), brist på förbrukningsvaror (27 %) och problem med nätverket (20 %).
• IT- och supportpersonal spenderar i genomsnitt 124 timmar per år på att hantera problem med skrivare. Det motsvarar 15,5 arbetsdagar.
• 71 procent av de nordiska företagen har ingen uttalad utskriftsstrategi
• I genomsnitt beräknar de nordiska företagen att de skulle kunna sänka sina kostnader för utskrifter med 16 procent genom mer effektiva utskriftsstrategier.
• På 37 procent av företagen är de anställda förhindrade att skriva ut på sin vanliga skrivare minst två timmar per månad. Hela 8 procent svarar över sex timmar per månad.
• 27 procent av respondenterna svarar att de bedömer att det kostar företaget över 100 000 kronor per år när skrivare inte fungerar. 13 procent lägger mer än 250 000 kronor.

Hela undersökningen finns tillgänglig vid förfrågan.

* Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av ICM Research på uppdrag av Canon. 3009 intervjuer genomfördes i Europa, varav 440 i Norden och 136 i Sverige. Respondenterna är de på företaget som ansvarar för kostnader och/eller teknik relaterat till skrivare inom deras avdelning eller organisation.

För mer information, kontakta:
Homan Elfström produktchef lösningar Office Solution
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 46
E-post: homan.elfstrom@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image