Förbättrad kundkommunikation är nyckeln till nya affärsmöjligheter visar undersökning från Canon

Förbättrad kundkommunikation är nyckeln till nya affärsmöjligheter för tryckerier, visar Canons fjärde upplaga av Insight Report. Undersökningen avslöjar att trots att majoriteten av företag ser trycksaker som en viktig del i deras kommunikationsmix, är få medvetna om vad deras tryckeri kan erbjuda dem. Undersökningen baseras på 420 intervjuer med inköpsansvariga för trycksaker i Europa, inklusive Sverige.

Ökade affärsmöjligheter för tryckeribranschen

Många inköpsansvariga anser att tryckerier kan bli bättre på att proaktivt informera om hela sitt utbud.  I undersökningen framgår det att:

• 70 procent av beställarna anser att trycksaker kommer fortsätta vara lika viktiga eller bli ännu viktigare framöver.

• 32 procent är inte medvetna om att de kan vända sig till sitt tryckeri för att producera publikationer i mindre upplaga.

• 36 procent av inköparna känner inte till att deras tryckeri erbjuder eftertraktade tjänster som print-on-demand.

• 59 procent är inte medvetna om att tryckerier erbjuder möjligheter att addera marknadskommunikation på transaktionsdokument; såsom räkningar och fakturor.

• Endast 18 procent är nöjda med tryckeriernas ansträngning att informera om nya tryckmöjligheter.

• Endast 27 procent av inköpsansvariga för trycksaker är nöjda med tryckeriers råd och rekommendationer kring sitt sortiment.

• 9 av 10 företag saknar formella rutiner för att utvärdera värdet av trycksaker i form av ROI, ett moment där tryckerier skulle kunna hjälpa till.


− Tryckerier har mycket att vinna om de utbildar sina kunder i hela sitt erbjudande och proaktivt informerar om tillgängliga kommunikationsmöjligheter, säger Erik Åkenes, produktchef för affärslösningar till kontor och grafisk bransch.  Samtidigt behöver tryckerier stärka sina kundrelationer.  Känner man till kundens behov och framtida utmaningar är det lättare att erbjuda nya tjänster.


spacer
					image