Canon lanserar en helt ny dokument-hanteringsplattform

Stockholm 29 september 2009, Canon imageRUNNER ADVANCE är en banbrytande plattform med ett helt nytt sortiment med utrustning med förbättrad effektivitet, miljöanpassning, säkerhets- och kostnadsbesparingsfunktion. Hela plattformen är utvecklad utifrån kunders och partners åsikter och önskemål som framkommit genom ett flertal undersökningar.

– Canon lanserar idag imageRUNNER ADVANCE, en helt ny och banbrytande multifunktionell skrivarplattform, på den svenska marknaden. Den nya plattformen är framtagen efter kundernas uttryckta behov och introducerar ett helt nytt sortiment med multifunktionella skrivare för det digitala kontoret och enheter med lägre produktionsvolymer.

- Dokumenthantering är centralt i alla verksamheter idag och växer också som ett strategiskt område, säger Christoffer Bohrn, produktchef för Office Print på Canon Svenska. Vi tänker inte alltid på det men för de flesta är dokument oumbärligt för att enkelt kunna förmedla information, dela med sig av kreativa förslag eller dokumentera arbetet. Med vår nya plattform tar vi våra kunder ett steg närmre det digitala kontoret och hjälper dem att hantera det växande informationsflödet. De nya produkterna kan integreras totalt i befintliga miljöer utan att behöva byta ut den materiella infrastrukturen. Dessutom kan lösningarna anpassas efter företagets specifika behov.

Nästa generations dokumenthantering
Nästa generations multifunktionella skrivare har utvecklats direkt utifrån kunders och partners behov och önskemål. Bland annat har Canon fortlöpande partnerskap med ledande mjukvaruleverantörer som Adobe, Microsoft och NTWare. Samarbetet säkrar en smidig integration med de vanligaste kontorssystemen och bidrar specifikt till säkrare och mer effektiv dokumenthantering. Utrustningen är också mycket miljövänlig.

Det nya sortimentet med kontorsutrustning, Canon imageRUNNER ADVANCE C5000- samt C7000-serien (kapacitet från 30 upp till 65 sidor/minut), är anpassade för allt från små och medelstora företag till stora organisationer.

Personliga displayer
Med det inbyggda gränssnittet TFT LCD touch screen får varje användare en individanpassad display. Det innebär att användare kan göra personliga anpassningar genom automatiserade one-touch-arbetsprocesser som förenklar åtkomsten av funktioner och information som är relevanta för dem.

Ökad produktivitet och användningsmöjlighet
ImageRUNNER ADVANCE möjliggör för användare att skanna pappersdokument till många olika filformat. Efter att ha analyserat användarnas behov har Canon infört ett antal nya filformat så som Adobe® PDF, Adobe® PDFA1b, Office Open XML och Reader Extensions. Den integrerade mjukvaran gör det lätt för användare att arbeta med svårkopierade dokument, markera och använda anteckningar, lägga till kommentarer eller spara dokument för långsiktig arkivering. Christoffer Bohrn förklarar:

– Canons ambition är att alltid skapa innovativ utrustning som kan underlätta våra kunders arbete. Genom att lyssna på våra användare har vi skapat en helt ny arkitektur för dokumenthantering och bakat in allt i en och samma plattform. Förbättrad design och funktionalitet i kombination med relevanta applikationer från utvalda partners har resulterat i en avancerad plattform med enastående bildkvalitet och förbättrad användning.

ImageRUNNER ADVANCE kommer också säljas med en helt ny version av Canons kraftfulla mjukvarulösning iW360, specifikt framtagen för den nya plattformen. Den nya iW Desktop gör det enklare än någonsin att skapa dokument med professionell layout.

Säkerhet både för individ och företag
imageRUNNER ADVANCE-sortimentet erbjuder också en förbättrad dokumentsäkerhet som uppfyller branschens högsta säkerhetsstandard. Organisationer kan upprätta en portfölj med säkerhetskriterier för att tillgodose sina specifika behov. Utrustningssäkerheten kan anpassas genom identifikation med exempelvis de anställdas ID-kort och affärskritisk information kan skyddas med säkra vattenstämplar för utskrivna dokument.

Halverat koldioxidutsläpp
imageRUNNER ADVANCE har utvecklats med hänsyn till miljön. Sortimentet erbjuder branschens högsta nivå av energieffektivitet med en total reducering av koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. Hårdvaran består både av återvunnen plast och biologiskt nedbrytbar bioplast. Samtliga modeller är både Energy Star- och ROHS-certifierade.

Snabba fakta
• 20 procent snabbare prestanda
• Dubbelt så snabb skanning
• 5 gånger snabbare användargränssnitt
• 84 procent snabbare uppvärmning
• 30-50 procent lägre koldioxidbelastning
• 40 procent mindre energiåtgång

Produkter och tillgänglighet
Förutom imageRUNNER ADVANCE C7000-serien och C5000-serien har Canon även lanserat imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO-serien för professionella användare. Hela sortimentet kommer att finnas i Europa under det sista kvartalet 2009. Utrusningsspecifikationer är inkluderade i pressmaterialet och kommer att finnas tillgängliga vid förfrågan.

 
För mer information, kontakta:
Christoffer Bohrn, Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 86 45
E-post: christoffer.bohrn@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, PR-ansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image