PlanetPress Suite v.7 gör det enkelt att variera digitaltryck

Med nya PlanetPress Suite v.7 visar Canon att komplicerad teknik kan vara mycket enkel att hantera. Bland annat ökar möjligheterna att med lättmanövrerade, logiska inställningar individanpassa breda utskick såsom reklam och räkningar och göra individuella, personliga tillägg i utskicken, baserade på allt från köpvanor till fritidsintressen.

Aldrig har det varit så smidigt att skräddarsy erbjudanden och göra personligt anpassade tryck. Tack vare PlanetPress kan användarna snabbt och lätt skapa en layout som både består av statiska delar (som inte ändras) och variabeldata (text, bilder, tabeller och logotyper som kan ändras). Inställningar kan varieras, även inom samma tryckserie, utan att det skapar krångliga omställningar för användaren.

Ingen annan leverantör av digitala tryckpresslösningar i Sverige idag har ett lika komplett erbjudande som Canon. Kombinationen av mjukvara (Planet Press), hårdvara (imagePRESS) och en fantastiskt bra service och support ger en helhetslösning utan like. Canons supportorganisation består av åtta svensktalande mjukvaruexperter som kan hjälpa till med att bygga upp flöde, sätta ihop mjukvara och hårdvara, utbilda berörd personal och understödja processen löpande - allt för att hjälpa kunden och maximera värdet av investeringen.

- Vi vill fungera som en helhetslösning för våra kunder. Köper man en digital tryckpress ska man kunna känna sig trygg med att vi alltid finns tillhands om det uppstår problem, säger Erik Åkenes, produktchef för digitala tryckpressar vid Canon Svenska AB. Canon försöker dessutom förebygga problem genom fortbildning. Essential Business Builder Programme är en del av det arbetet och hjälper våra kunder förstå såväl lösningen de köpt som hur de bäst kan använda de olika funktionerna till nytta för företaget, avslutar Erik Åkenes.

PlanetPress Suite v.7 finns tillgänglig från och med nu.


För pressmaterial och högupplösta bilder besök www.canon.se.

För mer information, kontakta
Erik Åkenes, Produktchef för digitala tryckpressar och tillhörande mjukvaror
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: erik.akenes@canon.se
 
Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image