Canon får högsta betyg i ramavtalsupphandling för stat och kommun

Spar tid och pengar åt offentlig sektor med starka erbjudanden inom dokumenthantering

Canon har valts ut som en av vinnarna bland tio leverantörer av skrivare, kopiatorer och tjänster i det statliga och kommunala ramavtalet som VHS samordnat (f.d. Verva-avtalet). Canon är en av Sveriges största leverantörer av produkter och mjukvaror för dokumenthantering och nu kan offentlig förvaltning som omfattas av ramavtalet ta del av Canons stora produktutbud och högkvalitativa service- och supportverksamhet. Ramavtalet, som förvaltas av Kammarkollegiet och VHS Upphandling, gäller i 3 år och träder i kraft den 1 november 2009.

– Vi har satsat stenhårt på att bli en vinnare i årets upphandling och att vara tillbaka som leverantör inom ramavtalet känns som en revansch, säger Monica Forsberg, Marknadsdirektör på Canon Svenska. Vi är naturligtvis väldigt glada för vår egen del men också för den offentliga sektorn, som nu kan ta del av ett av världens starkaste och bredaste produktsortiment med lokal närvaro.

Avtalen omfattar ett brett sortiment av skrivare, kopiatorer, multifunktionella varianter av dessa, faxar samt enklare skannrar. Även tillbehör, förbrukningsmaterial samt relevanta tjänster omfattas av upphandlingen. Det formella avtalet kommer att tecknas den 23 september kl 09.30.

– Många myndigheter hanterar enorma mängder dokument och ineffektiva lösningar leder snabbt till stora onödiga kostnader och slöseri med personalens tid, säger Monica Forsberg. Vår absoluta övertygelse är att Canon kan möta alla de behov som svenska myndigheter har på en leverantör inom dokumenthantering, och många gånger också bidra till att spara tid och pengar genom bättre rutiner. De kommer också att kunna utnyttja den kvalitet och trygghet vi kan erbjuda inom service och support genom vår unika lokala närvaro i hela landet via våra Canon Business Centers och partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Monica Forsberg, Marknadsdirektör CBS
Canon Svenska AB
Direkt: 08 – 744 86 57
E-post: monica.forsberg@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. Mer information om Canon finns på www.canon.se.
 

 

 

 

 

spacer
					image