Robotinsekter och "smarta bakterier" hotar framtidens kontor

2009-01-29, - Artificiell intelligens medel för industrispionage menar futurologen Ian Pearson Trodde du att hoten mot framtidens kontor skulle komma i form av virus eller trojaner? Nej, det är robotinsekter och intelligenta bakterier företagen måste se upp för. Håll också ögonen på små USB-minnen med stor lagringskapacitet, så att de inte används för att smuggla ut data. Det är några av slutsatserna i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Canon.

- Det kanske låter som något taget direkt ur en Hollywoodfilm, men smarta bakterier, artificiell intelligens och till och med robotinsekter kan vara reella hot mot framtidens företagssäkerhet, säger Adam Gilbe, Europeisk Marknadschef för Office Solutions på Canon.´

En ny framtidsrapport, Office of the Future, utförd av den ledande futurologen Ian Pearson på uppdrag av Canon Europe, förutspår hur morgondagens kontor kommer att se ut och vilka utmaningar och hot det kommer att stå inför.
Rapporten varnar för att artificiell intelligens (AI), robotinsekter och smarta bakterier med stor sannolikhet kommer att vara vanliga redskap för spionage i framtiden. Robotinsekterna, framtagna för militära ändamål, skulle kunna användas för att spionera inne på ett kontor, eller för att införa skadlig mjuk- och hårdvara i väsentlig utrustning. På samma sätt kommer AI att användas för att skapa än mer sofistikerade virus, samtidigt som självgående AI-enheter kommer att innebära nya hot i sig själva. Det förutspås också att smarta bakterier skulle kunna organiseras till att bli högintelligenta informationssamlare, som lätt kan smugglas in på ett kontor.

- Den här rapporten ställer möjligheten om seriöst industrispionage i strålkastarljuset. Företag måste vara medvetna om att säkerhetshoten konstant utvecklas, säger Adam Gilbe.

Jättestort hot
Det största hotet mot säkerheten, enligt rapporten, är dock minnesmoduler som blir allt mindre men klarar av att lagra allt större mängd data. Genom att använda små, men vanliga moduler, som USB-minnen, mediaspelare eller mobiltelefoner, kan anställda smuggla ut enorma mängder data obemärkt. För att bekämpa dessa hot kan ny AI-teknik, av den sort som används vid övervakning av till exempel flygplatser, användas för att upptäcka konstigt eller misstänkt beteende på framtidens kontor.

Varnar för nit
Trots undersökningen vill Ian Pearson varna företag för att införa alltför nitiska säkerhetspolicies:

- Säkerhet ska aldrig bli ett hinder för att kunna utföra sitt arbete, säger han. Övernitisk företagssäkerhet är ett hot i sig själv. Om policyn är för snäv, låser den helt enkelt produktiviteten. Säkerhetspolicies ska vara balanserade; tillräckligt säkra, men samtidigt ska de anställda ha tillräckligt mycket frihet att kunna utföra sina jobb.
För att bemöta dessa kommande hot, är det nödvändigt att utvecklingen inom användarverifiering håller jämna steg. Områden för framtida utveckling är bland annat att bygga in elektroniska kretsar i viktiga dokument. Även elektroniska signaturer, kanske till och med specialutvecklat bläck, kan tillföra en ökad dokumentsäkerhet. Elektroniska kretsar kan också tryckas direkt på huden för att skapa en starkare typ av fingeravtryck, eller så kallat active skin, för att lagra data eller för att förbättra identifiering.

Som vanligt, i framtiden
Enligt rapporten så kommer framtidens kontor att vara mindre fokuserat på skrivbordsarbete, och mer fokuserat på möten och arbetsgrupper. Videovisir och aktiva kontaktlinser kommer att bli allt vanligare, och 3D-skrivare och -skärmar kommer att användas för att snabbt kunna visa upp konceptmodeller i 3D.

Då det administrativa arbetet kommer att bli mer och mer automatiserat, tack vare framsteg inom maskinell intelligens, kommer vi att tillbringa mindre tid vid våra skrivbord och istället samarbeta mer med våra kollegor och med människor utanför företaget för att klara våra arbetsuppgifter. Som en följd av detta kommer folk att i allt mindre utsträckning jobba på en central arbetsplats, för att istället jobba mot en kollektiv "drop in"-arbetsplats. Dessa arbetsplatser kommer att ha allt mer kraftfull hårdvara, som exempelvis "multifunktionella print-center", som kommer att underlätta för ett produktivt samarbete och informationsdelning.

- Säker kommunikation i all teknik och all hårdvara kommer att vara en grundsten för morgondagens kontor. Framsteg i smart printer-teknik och avancerad dokumenthantering kommer att öka säkerheten på alla nivåer, från slutanvändarna till företagens nätverk och förvaringen av verksamhetskritisk data, säger Adam Gilbe. Framtidens kontor kommer att vara mycket mer flexibelt, integrerat och samarbetsinriktat än idag. Att bekämpa nya hot med hjälp av kunskap och erfarenhet från experter som Canon, kommer att vara en viktig affärsprioritering även framöver.För att få tillgång till hela rapporten eller övrig information kontakta:  
Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Företaget

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 130 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8% av omsättningen år 2008 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.   

spacer
					image