Canon färgar den svenska marknaden

Ny statistik från InfoSource visar att Canon under den första halvan av 2009 tagit tillbaka och stärkt sin förstaplats på den svenska marknaden för multifunktionsskrivare.

Enligt en rapport från det oberoende analysföretaget InfoSource är Canon nr 1 på den svenska marknaden. Den senaste rapporten för första halvåret 2009 visar att Canon har en total marknadsandel på hela 17,7 procent. Detta står att jämföra med helåret 2008 då Canon slutade på 15,6 procent och under en kort period hamnade på andra plats. Att Canon tagit tillbaka sin förstaposition och stärkt den med 2.1 procentenheter under första halvåret 2009 kommer främst av färgsegmentet där Canon ökat 3,7 procent hittills i år.

- Canon har en fortsatt stark position inom det svartvita segmentet men har nu även vuxit kraftigt inom färg, säger Christoffer Bohrn, produktchef för Office Print på Canon Svenska. InfoSource förutspådde att det totalt skulle säljas 30 000 copyprinters under 2009 och cirka hälften av dessa levererades under det första halvåret. Efterfrågan är stark och vi har all anledning att se ljust på framtiden.

Resultaten i InfoSource statistik från första halvåret 2009 visar att Canon är etta på marknaden totalt. En viktig del till förstaplatsen är Canons försäljning av iRC2380i som är den mest sålda produkten inom copyprinters totalt sett. Detta sammantaget med lansering av den helt nya dokumenthanteringsplattformen imageRUNNER ADVANCE ger Canon ytterligare möjlighet att stärka sin position på marknaden. Produkterna i den nya copyprinter-serien kommer ut på marknaden under november månad 2009.

InfoSource är ett oberoende analysföretag och undersöker årligen marknaden för multifunktionsprodukter.

För mer information, kontakta:
Christoffer Bohrn, Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 86 45
E-post: christoffer.bohrn@canon.se


Helen Iwefors Häggblom, PR-ansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca1,8 miljarder kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget år 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image