Enorma pengar inom web-to-print – Sverige ett föregångsland

Volymen för web-to-print beräknas växa med 264 procent fram till 2010, till ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor. Trots detta är en fjärdedel av trycksaksproffsen osäkra på vad web-to-print är och vad det har för fördelar. Svenska tryckerier har dock kommit längre än många av sina europeiska konkurrenter. Detta visar en europeisk undersökning som genomförts på uppdrag av Canon.

Web-to-print är ett samlingsnamn för e-handelslösningar för grafiska företag, som bland annat innebär möjlighet att beställa trycksaker via webben. För beställarna finns det oerhörda fördelar: Det går snabbare att ladda upp jobb, det är enklare att följa arbetsgången, det går att godkänna original på distans samt koppla till databaser för personaliserade utskick. Undersökningsföretaget InfoTrends har på uppdrag av Canon genomfört en europeisk undersökning om web-to-print bland företag i den grafiska branschen.*

– Det är viktigt för oss leverantörer att förstå de utmaningar och hinder trycksaksproducenter står inför och hur lösningar uppfattas och anammas i verkligheten. Eftersom vi ser att volymen på web-to-print-jobb kommer att mer än dubbleras under de kommande åren, har vi en skyldighet att hjälpa våra kunder inom den grafiska branschen att förstå och kunna utnyttja tekniken, säger Martin Elofsson, produktchef för lösningar för grafisk industri på Canon Svenska AB.

Sverige leder utvecklingen
Sverige utmärker sig positivt i undersökningen. En hög andel företag planerar att investera i web-to-print, om ett par år kommer antalet webblösningar att ha fyrfaldigats. Sverige har då näst flest i Europa, bara Finland kommer att ligga före. Svenska tryckerier är också drivande när det gäller att använda web-to-print till olika typer av tjänster. En högre andel än genomsnittet erbjuder eller planerar exempelvis att kunna ta emot variabeldatajobb eller ge kunderna möjlighet att korrekturläsa original och hålla koll på status på sina beställningar via web-to-print.

– Det är roligt att se att Sverige är ett av föregångsländerna när det gäller web-to-print. Delvis har det att göra med den utvecklade bredbandsanvändningen och att svenska företag är vana vid att beställa varor och tjänster via Internet. Men vi tror också att det hänger ihop med att svenska och nordiska tryckerier har varit snabba att ta till sig annan digital teknik såsom digitaltryck och variabeldata, säger Martin Elofsson på Canon Svenska AB.

Olika uppfattning delar den grafiska branschen i två läger
Undersökningen visar att den grafiska branschen är uppdelad i två läger – dels de som förstår potentialen hos webbrelaterade tjänster, och dels de som antingen helt avvisar web-to-print eller är osäkra på vad det innebär. 17 procent av de som inte planerar att implementera web-to-print säger att det är för att de inte tror på konceptet.

– Den förväntade tillväxten tyder på att trycksaker för 100 miljarder kommer att hanteras genom web-to-print-system under år 2010. De som väljer att inte investera i web-to-print kommer inte att kunna ta del av den här växande marknaden, säger Ralf Schlozer, Associate Director för InfoTrends European On-Demand Printing Service.

Undersökningen i korthet:
Nästan varannan tryckare i Belgien vet inte vad web-to-print är
· Det råder viss förvirring bland grafiska företag kring vad web-to-print faktiskt är. Totalt erkänner en fjärdedel att de är osäkra på vad som menas med begreppet.
· De nordiska länderna drar ned snittet, då bara 10 procent av de finska företagen säger att de inte förstår betydelsen, följt av Danmark (12 %), Norge (16 %) och Sverige (18 %).
· Som kontrast kan sägas att 40 procent av britterna och 46 procent av fransmännen var osäkra. Mest förvirrade – eller kanske mest ärliga – är de belgiska tryckericheferna (48 %).

Web-to-print är en växande marknad
· Antalet företag som har någon typ av web-to-print-lösning installerad kommer att öka med 68 procent under de kommande fem åren, från en knapp tredjedel till ungefär hälften.
· De vanligaste typerna av produkter som går att beställa via web-to-print är marknadsmaterial (80 %), följt av kontorsmaterial (69 %), kataloger (56 %), manualer (53 %) och direktutskick (50 %).

Potentialen utnyttjas ännu inte fullt ut
· Merparten av web-to-print-system används idag till enkla webbaserade funktioner. Att integrera med interna system och arbetsflöden, eller erbjuda variabeldata är inte lika vanligt.
· Vanligast är möjlighet att skicka tryckfärdiga filer via ett webbgränssnitt (90 %), att erbjuda prisförslag via webben (90 %) och använda systemet för godkännandeprocesser (84 %).

Hinder för investeringar
· Av de företag som inte har några planer på att investera i web-to-print säger ungefär varannan att de föredrar att ta emot jobb via e-post, FTP eller andra digitala media såsom CD-skivor och USB-minnen.
· Andra hinder är kostnad, brist på passande applikationer, för dåliga IT-kunskaper, för dålig acceptans hos kunderna, brist på kunskap inom tekniska arbetsflöden samt oro över säkerheten inom webbaserade tjänster.
· Osäkerhet kring hur de skulle ta betalt för investeringen från sina kunder, samt osäkerhet kring hur de skulle sälja in det till sina kunder.
· 17 procent menar att de helt enkelt inte tror på konceptet.

* Om undersökningen
Intervjuerna utfördes med tryckerier, digitaltrycksspecialister, snabbtryckerier och prepress-byråer under juli 2007 av InfoTrends på uppdrag av Canon. Undersökningen omfattar 652 telefonintervjuer, femtio per land, i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Österrike.


 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Martin Elofsson, produktchef för lösningar för grafisk industri
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 05
E-post: martin.elofsson@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se 

 

 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Rankad som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image