Canon satsar på ökad säkerhet för dokumenthantering

Canon lanserar nu en ny serie nätverksanpassade copyprinters med särskilt fokus på säkerhetsaspekter för dokumenthantering, vilket efterfrågas av allt fler kunder. En komplett copyprinter kan ofta ersätta sex- sju olika enheter för en arbetsgrupp bestående av 10-20 personer. När flera användare utnyttjar en och samma enhet för olika kommunikationsbehov, ökar också kravet på säkrare hantering av utskrifter.

Canons nya serie svartvita nätverksanpassade copyprinters, iR 2270, iR 2870, iR 3570 samt iR 4570, möjliggör kopiering, utskrift och scanning från en och samma enhet. Det går även att skicka dokument till olika destinationer via olika kanaler; direkt till datorn, e-post i PDF- och tiff-format, samt som fax.

Allt fler företag i Sverige byter nu ut sina fristående nätverksskrivare, kopiatorer, faxar och scanners till en copyprinter*, vilket frigör utrymme och bidrar till en mer kostnadseffektiv hantering av dokument i hela organisationen. I takt med att flera användare utnyttjar en och samma enhet för olika behov, ökar också kravet på större säkerhet kring det utskrivna pappersdokumentet och distribution av information. I den nya iR-serien har därför Canon lagt särskild vikt vid nya funktioner för säkrare dokumenthantering.

- Våra kunder efterfrågar allt oftare funktioner för säkrare informationshantering. Många har kommit långt när det gäller säkerhet på nätverket, åtkomstskyddade mappar, brandväggar för e-post och Internet osv. Fortfarande kvarstår dock utmaningen med känsliga pappersdokument, som skrivs ut innan användaren hunnit fram till skrivaren, eller som ligger kvar och skräpar i faxen. Vi har tagit fasta på detta och utvecklat ett antal nya funktioner för att hjälpa våra kunder att ytterligare förbättra sin säkerhet, säger Ulf Tikkanen, Produktchef, Canon Svenska AB.

Några av säkerhetsfunktionerna i den nya iR-serien:
· Om företaget vill styra vilka användare som ska ha tillgång till copyprintern, finns funktionerna ”hantering av avdelnings-id” och ”enstaka inloggning”. Dessa styr åtkomst med förinställda lösenord.
· Funktionen ”skyddad utskrift”, innebär att användaren kan fördröja en utskrift till dess att han eller hon befinner sig vid copyprintern och uppger ett lösenord.
· För att minska riskerna med distribution, t ex e-post av ett inscannat dokument direkt från copyprintern till flera användare, kan användaren kryptera PDF-filer med ett lösenord så att enbart behöriga kan öppna dokumentet.
· Användare kan även låsa konfidentiella dokument på nätverket med ett lösenord, så att enbart behöriga kan skriva ut just de dokumenten.

Serien ersätter Canons tidigare sortiment av svartvita copyprinters och riktar sig till små och medelstora företag, samt arbetsgrupper på större företag. Canon är idag ledande i Västeuropa på svartvita copyprinters med en marknadsandel på 18 % (Infosource 2004) och har en målsättning att ytterligare stärka denna position med den nya serien.

Mer om funktionaliteten hos iR-serien
iR-serien bygger på Canons patenterade JAVA-baserade MEAP-plattform, vilken möjliggör att produkterna kan skräddarsys efter kundens behov. Nytt för serien är en stor färgdisplay och utökade send-funktioner. Med Canons webbaserade lösning URL-send, kan t ex scannade dokument förvaras i en mailbox på copyprintern, istället för att skickas som bilagor via e-post. Det är bara webbadressen som skickas till mottagaren, vilket bidrar till minskad belastning av nätverket.

iR-serien är kompatibel med Canons mjukvarufunktioner iW Publishing Manager och iW Document Manager, vilka möjliggör för företag att skapa professionella dokument på ett enklare och effektivare sätt. Användaren kan snabbt sammanfoga och hantera olika rapporter från en rad olika Windows-baserade program, innan han eller hon skriver ut. Copyprintern har ett stort antal tillvalsfunktioner för det färdiga dokumentet, t ex sortering, häftning, håltagning, etikettutskrifter, utskrifter på registerflikar och inbindning av rapporter. Canon erbjuder som enda leverantör på marknaden en intern funktion för efterbehandling med hålslag, vilket innebär att copyprintern blir mindre och smidigare.

Utifrån ett miljö- och energiperspektiv ligger iR-serien långt fram med kort uppvärmningstid både från start- och viloläge. IR-serien rättar sig också efter EUs nya miljödirektiv RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Från och med november 2004 finns iR 2270 och iR2870, tillgängliga i Sverige. iR 3570 och iR 4570 kommer att finnas på den svenska marknaden i början av nästa år.

*15.437 stycken copyprinters såldes i Sverige Q1-Q2 2004, jämfört med 14.270 stycken under samma period förra året (Infosource 2004).

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Tikkanen
Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 23
Mobiltelefon: 073 978 85 23

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
Mobil: 073 978 85 30

spacer
					image

Nyheter