Effektivare utskriftsflöden med uniFLOW Output Manager 3.0

Nu lanseras en uppgraderad version av bästsäljaren uniFLOW Output Manager, med nya funktioner som ger ännu effektivare administration av dokumentflöden för både grafisk bransch och kontorsmarknaden. Det här är den första produkten som lanseras efter Canons förvärv av aktiemajoriteten i NT-ware.

- De förbättringar vi har gjort i uniFLOW Output Manager 3.0 adresserar de verkliga behoven hos våra kunder, antingen som en "direkt ut ur paketet"-mjukvara eller som ett konfigurerbart system som kan skräddarsys för att hantera och förbättra företagets produktionsprocesser, säger Stefan Wallenholm, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska AB.

Förbättrade funktioner inom kontorsmiljöer
I den nya versionen uniFLOW Output Manager version 3.0 adderas nya funktioner som bland annat riktar sig till kontorsmiljöer. Genom att uniFLOW Output Manager kan integreras med Canons egenutvecklade MEAP-lösning kan kopierings- och utskriftskostnader allokeras till särskilda kostnadsställen inom organisationen direkt från Canons copyprinters. Dessutom finns en funktion för företag med en stor kundbas, såsom advokater, revisionsbyråer och konsultfirmor, att hantera utskriftskostnader per kund mer effektivt.

Mjukvaran har också ett nytt användargränssnitt som gör det enklare att navigera. Dessutom har sök- och rapporteringsfunktionerna blivit mer intuitiva vilket minimerar behovet av utbildning av personalen innan användning.

Säkerhet är en allt mer viktigt fråga för fler och fler företag. Därför kan nu alla få säkra utskrifter med identifiering direkt vid maskinen då man ska hämtas sina personliga utskrifter. Ett flexibelt system som anpassas efter Microsoft AD eller Novells NDS användar-ID-system i nätverket. Det kan enkelt integreras med olika typer av ID-metoder som t ex magnetkort, Smart Card eller biometriska fingeravtrycksavläsare. Systemet kan enkelt se till att alla funktioner är låsta i maskinen så länge man inte har angett sitt ID. Efter att rätt ID har angetts med vald ID-metod öppnas maskinen för funktioner som t ex kopiering/utskrift/skanning/fax.

Förbättrade funktioner för grafisk bransch
Flexibiliteten och skalbarheten hos uniFLOW Output Manager 3.0 innebär också att den passar att användas inom den grafiska branschen, såsom exempelvis tryckerier och kopieringsbyråer. Funktionerna som riktar sig till den här målgruppen har förbättrats och utökats för att förenkla inmatning och redigering av dokument samt själva utskriftsprocessen. Ett av de områden som förbättrats är modulen Job ticketing, en funktion som nu har omformats för att ge tydliga och effektiva arbetsunderlag vid elektronisk beställning av utskrifter hos en tryckare. Minimerar missförstånd mellan beställaren och tryckaren och reducerar tidsåtgången per tryckorder samt risken för felaktig inmatning av data.

Andra fördelar för den professionella marknaden är möjligheten till en ny "PrePrint"-modul som förhandsvisar finalversioner av dokumentens layout och egenskaper såsom pappersfärg och efterbehandlingsmöjligheter. Det gör det också möjligt för tryckaren att göra slutliga ändringar, antingen på enskilda sidor, i kapitel eller i hela dokumentet innan utskriften påbörjas, vilket ökar flexibiliteten och minskar ledtiderna.

Genom funktionen Internet Gateway kan användare nu enkelt och snabbt skicka utskriftsjobb på distans. Internet Gateway erbjuder funktioner såsom möjligheten att lagra dokument och jobbmappar online samt förhandsgranska och godkänna PDF:er på de beställda utskriftsjobben.

– Våra lösningar ska hjälpa trycksaksföretag att öka produktiviteten, effektiviteten och servicenivån till deras slutkunder, fortsätter Stefan Wallenholm. De ska adressera våra kunders utmaningar och ge snabb ROI men samtidigt erbjuda mätbara fördelar för framtiden.

uniFLOW Output Manager 3.0 integreras med Adobe Acrobat och ger ett komplett PDF-baserat arbetsflöde, där trycksaksproducenter kan konfigurera sina egna skräddarsydda arbetsflöden inom uniFLOW Output Manager 3.0. Grundläggande JDF-stöd* ökar ännu mer mångsidigheten hos den här flexibla mjukvaran, genom möjlighet att integrera med andra dokumenthanteringssystem som också möter den här växande industristandarden.

*Både Canon och NT-ware är fullvärdiga medlemmar av CIP4.


 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Stefan Wallenholm, Produktchef för mjukvaror och tjänster
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 46
E-post: stefan.wallenholm@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

spacer
					image