Canon Inc. rapporterar resultat för första halvåret 2005

Canon Europe, ett dotterbolag till Canon Inc. (NYSE: CAJ - news) och ett världsledande företag inom bildteknologi, rapporterar att Canon Inc. hade en konsoliderad nettoförsäljning av 1 755,8 miljarder JPY (motsvarande 119,3 miljarder SEK*) under första halvåret 2005. Det är en ökning med 6,5 % jämfört med samma period 2004.

Canons rapporterade nettovinst för första halvåret 2005 är 175,3 miljarder JPY (11,9 miljarder SEK) vilket är en ökning med 9,0 % jämfört med samma period 2004 och en vinst per aktie av 197,61 JPY (13,42 SEK). Rörelseresultatet ökade 6,6 % jämfört med första halvåret 2004.

Canon rapporterar intäkter av 912,5 miljarder JPY (62,0 miljarder SEK) under andra kvartalet 2005. Det är 7,3 % högre än för samma period 2004 och en nettovinst av 82,2 miljarder JPY (5,6 miljarder SEK).

– Under andra kvartalet 2005 ökade nettoförsäljningen 7,3 % på grund av stark efterfrågan på färgkopiatorer och färglaserskrivare för färgutskrifter på kontor. Vi noterade också robust tillväxt i försäljningen av digitala kameror med stöd av vår starka försäljning av digitala systemkameror, säger Toshizo Tanaka, Senior Managing Director och Group Executive för Finance and Accounting Headquarters, Canon Inc.

– Även om vi antar att den hårda priskonkurrensen kommer att fortsätta, förutser vi inte några stora förändringar i våra produkters konkurrenskraft eller vår vinststruktur. Vår prognos är att både nettoförsäljning och vinst kommer att växa mellan 5 och 6 procent under andra halvåret. Vi siktar fortfarande mot att slutföra vårt sjätte år i följd med ökad försäljning och vinst och att överskrida rekordnoteringarna från förra året.

För mer detaljerad information och tabeller, se vår "Announcement of First Half 2005 financial results" på http://www.canon.com/ir/index.html

* Omräkningarna till SEK i det här meddelandet baseras på kursen SEK 0,06792 för JPY 1 (enligt förhållanden den 28 juli 2005).


 
Högupplösta bilder hittar du i bildarkivet. 
 
För ytterligare information, kontakta:
Robert Westin
VD
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 44 / 070-366 00 00
E-post: Robert.westin@canon.se
 
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se
 

spacer
					image

Nyheter