Canon satsar på global ISO 14001-certifiering – Sverige en av föregångarna

Fem säljregioner i Europa, varav Sverige är en, har nu fått ”grön” status efter att ha genomgått en intern miljörevision. Detta är ett steg på vägen mot Canons mål om ett globalt ISO 14001-certifikat för all sin affärsverksamhet över hela världen. Canon Svenska har varit en av föregångarna då de varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 1999.

Canon har ett uttalat engagemang för miljöfrågor, vilket avspeglas i de egna kontorens miljöarbete. Canons interna miljöledningssystem, Canon Group Environmental Management Systems (EMS), har nyligen reviderat miljöhanteringen hos Canon Europa och funnit att fem säljregioner uppnår standarden för ISO 14001. De fem länderna, Finland, Tyskland, Italien, Sverige och Schweiz, kommer nu att ingå i Canons globala ISO 14001 certifiering.

Miljörevisionen ska ses som ett steg på vägen mot Canons övergripande mål om ett globalt certifikat för all affärsverksamhet över hela världen, snarare än individuella certifikat för olika regioner och kontor. Sedan 1999 har Canon Svenska AB och samtliga Canon Center i Sverige varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sverige är därmed ett av föregångsländerna i Canons globala satsning på ISO-certifiering.

- Canons företagsfilosofi ’Kyosei’ betyder bokstavligen ’leva och arbeta tillsammans för allas bästa’. ISO-certifieringen visar på vårt engagemang för att främja miljömedvetenheten och en stark vilja att ta vårt ansvar som företag, säger Hajime Tsurouka, VD på Canon Europa. Jag är stolt över att Sverige är en av förebilderna med vårt långtgående ISO-arbete. Canon kommer nu att fortsätta arbetet mot det globala målet att ha ett och samma system över hela världen.

Nästa milstolpe för Canon Europas miljöcertifieringsarbete är maj 2006, då företagets målsättning är att ha miljöledningssystem igång inom samtliga huvudkontor och säljregioner i Europa. Implementeringen av systemet till Canon Europas övriga marknader beräknas pågå till september 2007.

ISO 14001 är den grundläggande standarden i ISO 14000-serien, som fungerar som ett ramverk för att utveckla ett effektivt miljöledningssystem i ett företag eller en organisation. Standarden är fastställd av ISO (International Standard Organization) och har funnits sedan 1996. ISO 14001 är en kravspecifikation som specificerar de krav som ett miljöledningssystem måste uppfylla.

 
 
Högupplösta bilder hittar du på www.canon.se/bildarkiv
 
För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se 
 
Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se
 
 
 

spacer
					image

Nyheter