Åsa Ottosson ny produktansvarig hos Canon

Canon Svenska har anställt Åsa Ottosson som produktansvarig inom affärsområdet Canon Consumer Imaging (CCI). Hon kommer att ansvara för bläck- och laserskrivare, multifunktionsprodukter, scanners, fax, räknare och förbrukningsartiklar. Åsa, som är är civilekonom, kommer närmast från en tjänst som ansvarig för kanalmarknadsföring till SMR & Retail hos Scribona Sverige AB. Hon har de senaste 12 åren arbetat inom IT-branschen i olika sälj-, produkt-, och marknadsbefattningar och har lång erfarenhet av marknadsföring och konceptutveckling inom distributionsledet.

Affärsområdet CCI, marknadsför och säljer, via återförsäljare, bl a konsumentinriktade fotoprodukter, skrivare och multifunktionsprodukter. Canon har som målsättning att år 2006 vara nummer ett på marknaden för fotoutskrifter.

- Vi ser en kraftig efterfrågan på fotoutskrifter, framförallt till hemmen, säger Åsa Ottosson. Detta beror bl a på de senaste årens omfattande försäljning av digitalkameror, men också på köp av hem-PC. Canon har ett starkt erbjudande och lägger stora resurser på forskning och utveckling, vilket borgar för marknadsledande teknik och produkter. 
 
För ytterligare information, kontakta:
Magnus Nilsson
Marknadschef CCI
Canon Svenska AB
Tel. 08-744 86 74
E-post: magnus.g.nilsson@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se
 

spacer
					image

Nyheter