Canon och WWF startar samarbete för att bevara det livsviktiga sötvattnet

Canon, världsledande tillverkare inom informations- och bildhantering, har tillsammans med Världsnaturfonden WWF startat en kampanj för att bevara det livsviktiga sötvattnet. Kampanjen, som nu startar i Sverige, stöttar WWFs Global Freshwater Programme bland annat genom Canons insamling och återvinning av tonerkassetter. Canon har även sedan 1992 ett existerande återvinnings- program, inom vilket företaget hanterat omkring 80 miljoner kassetter globalt.

Canon har sedan länge ett etablerat samarbete med Världsnaturfonden WWF och nu har man initierat ett gemensamt projekt för att stödja WWFs globala sötvattensprogram (Global Freshwater Programme). Canon uppmanar sina kunder och konkurrenter att minska sin miljöpåverkan från använda tonerkassetter genom att återvinna dem på bästa möjliga sätt. Kampanjen som nu introduceras i Sverige har sedan årsskiftet pågått i Österrike, Belgien, Norge och Finland. Inom samarbetet ger Canon också ett visst finansiellt stöd till sötvattensprogrammet.

- Med detta initiativ visar Canon vägen för ansvarstagande företag som vill öka återvinningen av sina produkter. Samtidigt bidrar de till vårt arbete för det livsnödvändiga sötvattnet. Förhoppningsvis följer fler företag i Canons fotspår för en mer hållbar samhällsutveckling säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på WWF.

Världsnaturfondens globala sötvattensprogram (Global Freshwater Programme) arbetar för att stoppa den fortsatta utarmningen av världens sötvattensresurser och för att skydda och återskapa viktiga våtmarksområden. Våtmarker har en naturlig förmåga att rena vatten och sötvatten är nödvändigt för att människor och djur ska överleva, då sötvattensekosystemen rymmer en stor del av jordens biologiska mångfald. WWFs globala målsättning är att bidra till att skydda, återskapa eller långsiktigt förvalta mer än 250 miljoner hektar sötvattensekosystem och 50 viktiga flodområden.

- Vi ser detta som ett bra projekt för att kunna kombinera Canons företagsövergripande filosofi kyosei* med vårt pågående samarbete med Världsnaturfonden. Canon har ett uttalat engagemang för miljöfrågor och här får vi möjlighet att bidra till bevarandet av våtmarker och sötvatten - källan till allt liv på jorden, säger Robert Westin, VD för Canon Svenska.

Programmet bygger på Canons redan existerande återvinningsprogram, där företagets kunder uppmanas att returnera sina använda tonerkassetter, antingen via post eller genom att lämna in dem till sin lokala Canon-handlare. Mellan 1992, när programmet startade, och 2003 så hanterade Canon i sina egna återvinningsanläggningar omkring 12 miljoner kassetter i Europa och cirka 80 miljoner i världen.

Fakta om sötvatten
· Mer än 1 miljard människor på jorden saknar rent dricksvatten.
3 miljarder har inte tillgång till rent vatten och rimliga sanitära förhållanden.
· Mellan 300 och 500 miljoner människor lever nära våtmarksområden som de är beroende av för sin dricksvattens- och livsmedelsförsörjning.
· Över hälften av världens våtmarker har förstörts de senaste hundra åren på grund av människans ingrepp.
· Populationer av sötvattenslevande arter, exempelvis groddjur, har minskat med 50 procent de senaste 30 åren.
· Våtmarksekosystemen upptar mindre än 1 procent av jordens yta men här återfinns fler arter per ytenhet än i någon annan naturtyp.

*kyosei är japanska och betyder ungefär ”att leva och arbeta tillsammans för allas bästa”

Bilden som illustrerar pressmeddelandet kommer från WWF-Canon photolibary och är tagen av Juan Pratginestos och föreställer: Rio Cajari Extractive Reserve, Amapá, Brazil. Cajari extractive reserve Mother bathing her daughter in the river. Amapa, Brazil.

OBS att bilden endast får användas i samband med detta pressmeddelande och med hänvisning till fotograf Juan Pratginestos. Om du vill använda en högupplöst bild vänligen mejla ulrika.freidlitz@canon.se.


 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se

Lena Tham
Ansvarig samarbete med företag WWF
Mobil: 0708 731 802

Marie von Zeipel
Pressekreterare WWF
Mobil: 0706 291 077 
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

VärldsnaturfondenWWF
WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande naturvårdsorganisationer som bedriver aktivt naturvårdsarbete i närmare 100 länder på 5 kontinenter. Vårt mål är att: bevara jordens biologiska mångfald, medverka till att naturresurserna nyttjas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och att stoppa föroreningar och slösaktig konsumtion.
Mer information om WWF finns på www.wwf.se

spacer
					image

Nyheter