Canon förvärvar Copy Consult i Karlstad AB

Canon Svenska AB har förvärvat 100 procent av aktierna i Copy Consult i Karlstad AB, ett företag med 19 medarbetare inriktade på försäljning, service, underhåll och drift inom kontors- och IT-lösningar. För Copy Consult innebär affären att företaget får en finansiellt stark ägare som knyts till ett av branschens starkaste varumärken.

Canon Svenska AB omsätter cirka 1682 miljoner kronor och förstärker genom köpet av Copy Consult i Karlstad sin position inom Business to Business i Värmlandsregionen. Copy Consult i Karlstad AB är verksamt sedan 1978 och omsätter ca 30 miljoner kronor.

- Förvärvet ingår i vår strategi för att växa, dels genom ökad försäljning, dels genom uppköp av lämpliga bolag. Copy Consult i Karlstad är ett framgångsrikt företag med starka kundrelationer och är inriktat på professionella systemlösningar. Deras erbjudande till marknaden ligger mycket väl i linje med det Canon idag erbjuder sina kunder, säger Robert Westin, VD för Canon Svenska.

Copy Consult i Karlstad kommer under våren 2006 att förändras och utvecklas för att ingå i Canon Business Center konceptet, och blir därmed ett av 30 stycken Canon Business Center i Sverige. Återförsäljarna inom Canon Business Center ingår i ett franchisekoncept som ägs och har drivits av Canon Svenska AB sedan 1992.

- Under senare år har vi sett hur den tekniska utvecklingen gått framåt med raska steg och våra maskiner har allt mer integrerats i våra kunders nätverk. I många fall utgör de idag en viktig del i den allt mer betydelsefulla informationskedjan. Det är mot bakgrund av dessa faktorer vi ser fram emot att driva verksamheten med en finansiellt stark ägare som har ett genuint intresse av att kraftfullt expandera verksamheten i Värmlandsregionen, säger Roger Wall, VD för Copy Consult i Karlstad.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Westin
VD
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 44, mobil 070-366 00 00
E-post: robert.westin@canon.se

Madelene Axelson
Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 35, mobil 073-978 85 35
E-post: madelene.axelson@canon.se
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

spacer
					image

Nyheter