Canons återvinningsprogram för tonerkassetter fyller 25 år

Canon, marknadsledare inom digital bild, firar 25-årsjubileum för sitt återvinningsprogram av tonerkassetter. Återvinningen gäller Canons egna tonerkassetter och avsikten med programmet är att minimera användningen av naturresurserna, och ändå kunna bemöta kundernas utskriftsbehov.

25_toner.jpg

Redan vid tillverkningen av kassetterna finns återvinning med i tankarna. HIPS-plast (High Impact Polystyrene) kan återvinnas flera gånger och ändå uppnå en kvalitetsnivå motsvarande helt nya kassetter. Canon uppnår noll avfallsdeponering genom att återanvända delar, återvinna material och utvinna energi på sina återvinningsplatser. De kassetter som kunder i Europa returnerar skickas till Canon Bretagne SAS i Frankrike, där de via en sluten återvinningsprocess blir till nya kassetter.

1990 införde Canon – som första företag – ett återvinningsprogram för tonerkassetter. Programmet är helt kostnadsfritt för kunderna och finns nu i 24 länder runt om i världen, varav 18 i Europa.

Fram till slutet av december 2014 hade programmet samlat in cirka 344 000 ton använda tonerkassetter. Det motsvarar cirka 232 000 ton nytt råmaterial och minskar koldioxidutsläppet med cirka 502 000 ton. Canons företagsfilosofi Kyosei betyder att ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa” och insamling och återvinning av tonerkassetter utgör en del av Canons miljövision och åtagande inom kretsloppsekonomin – kunderna ska ha möjlighet att dra nytta av tekniken till en lägre miljöpåverkan. Här åstadkommer man detta genom att minska avfallet och återanvända resurserna.

Kunder får information om hur de ska återvinna sina kassetter genom att besöka Canons recycling website. För bästa utskriftsresultat rekommenderas Canons egna tonerkassetter. Mer information om Canons återvinningsprogram finns på 25th anniversary recycling website.

spacer
					image
Pressmeddelanden
Nyheter om Canon
Nyheter om produkter och lösningar för företag
Nyheter om konsumentprodukter
Nyheter från Canon Inc
Information
Bildbank
RSS - Nyheter direkt till dig
Nya konsumentprodukter från Canon
Nya produkter och lösningar för företag från Canon
Corporate nyheter från Canon