Canon får höga betyg av Climate Counts 2013 i vetenskaplig undersökning om koldioxid-utsläpp

Canon, marknadsledare inom digital bild, meddelar att vid en undersökning om företagens koldioxidutsläpp, som utförts gemensamt av Climate Counts* och Center for Sustainable Organizations (CSO)**, hamnade Canon på fjärde plats – bästa placering av alla de japanska företag som ingick i undersökningen.

Climate Counts vetenskapliga undersökning om koldioxidutsläpp analyserade utsläpp från 100 världsomspännande företag mellan år 2005 och 2012 för att fastställa företagens prestationer utifrån vetenskapligt fastlagda målsättningar. De företag som ingick i undersökningen kom från 10 branscher, inklusive teknik, hälso- och sjukvård, olja och gas samt konsumentprodukter. Undersökningen bygger på mätsystemet Context-Based Carbon Metric***, utvecklat av CSO. Inbyggt i systemet finns vetenskapligt fastlagda utsläppsmål framtagna av Tellus Institute, en tvärvetenskaplig och ideell forskningsorganisation.

Undersökningen bedömer hållbarhetsprestationer, inte enbart inom miljö, utan också ur sociala och ekonomiska perspektiv. Här bedöms och rangordnas varje företags prestationer utifrån utsläpp per dollar av bidraget till bruttonationalprodukten, liksom det belopp som företaget bidrar med till BNP.

Av de 100 företag som undersöktes befanns 49 stycken (däribland Canon) som hållbara och på rätt spår för att minska koldioxidutsläppen, enligt uppsatta vetenskapliga mål gällande klimatförändringarna. Bland dessa 49 hållbara företag hade dessutom 25 stycken lyckats öka intäkterna samtidigt som deras utsläpp minskade.

Canon eftersträvar minskade koldioxidutsläpp inom hela Canon Group och i produktens samtliga stadier, från materialanskaffning till destruktion och återvinning. I december 2012 blev Canon som första företag certifierat enligt Japans Carbon Footprint Program**** för sina multifunktionella kontorssystem. Ett sådant företagsinitiativ kan också ha bidragit till den fina bedömningen vid Climate Counts undersökning.

Canons miljömässiga vision med Action for Green***** är att ta fram funktionella produkter med minskad miljöpåverkan och på så sätt ge användarna möjlighet att i sin tur använda produkter som minskar deras inverkan på miljön.* Climate Counts lanserades 2007 och är en ej vinstdrivande kampanj som årligen betygsätter företag utifrån företagens frivilliga åtgärder för att vända på klimatförändringarna.
**CSO, Center for Sustainable Organizations, arbetar ideellt och tar hand om forskning, utveckling, utbildning och rådgivning för att påskynda integreringen av sammanhangsbaserade hållbarhetsprinciper och tillämpningar inom organisationer, mätnings- och rapporteringsstandarder och kapitalmarknader runt om i världen.
*** http://www.sustainableorganizations.org/context-based-metrics-in-public-domain.html
**** CFP (Carbon Footprint of Products) är ett system som beräknar växthusgasutsläppen från en produkt under dess hela livslängd, från anskaffning av råmaterial till produktion, distribution, användning och fram till slutet (EoL, End of Life). Resultatet visas i motsvarande koldioxidutsläpp.
***** Canons miljövision Action for Green syftar till att kombinera fler produktfunktioner med mindre inverkan på miljön.

spacer
					image