Canon nyanställer för att möta ökad efterfrågan på svenska marknaden

Canon rekryterar ett trettiotal säljare över hela landet och nytt team ska stärka satsningen på storföretag.

Canon Svenska AB ser stor potential på den svenska marknaden för dokumenthantering och kommer under 2005 att satsa på att stärka både försäljningskanalen generellt och erbjudandet till större företagskunder.

Satsningen på storföretag innebär bland annat att ett dedikerat säljteam bildas, Corporate & International Accounts, där fokus kommer att vara på storföretag med lokal och internationell närvaro. I och med satsningen på det nya teamet kommer antalet storkundssäljare att mer än dubbleras.

- Med ett ständigt ökat flöde av information, både i digital form och på papper, ser vi ett ökande behov av våra heltäckande lösningar för dokumenthantering, säger Robert Westin, VD för Canon Svenska AB. Med ökad internationalisering märker vi också en önskan hos våra kunder med internationell närvaro att partnerskapet med Canon ska gälla även utanför Sverige.

Med Canon Center och övriga partners har Canon en unik återförsäljarmodell som täcker hela Sverige och inför 2005 stärker Canon upp kanalen ytterligare och avser rekrytera ett tjugotal säljare till Canon Center över hela landet.

- Vi söker nu landets bästa säljare som kan hjälpa oss att växa ytterligare på denna expansiva marknad, säger Robert Wigren, chef för Canon Center i Sverige. Vi är marknadsledande idag och ser att det finns områden att växa ännu mer inom. Bland annat så ökar behovet av färgutskrifter och funktioner för ökad säkerhet av hantering och distribution av dokument.

 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Westin
VD Canon Svenska
Telefon: 070 366 00 00
E-post: robert.westin@canon.se

Madelene Axelson
Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Telefon: 08 744 85 35 / 073 978 8535
E-post: madelene.axelson@canon.se

spacer
					image

Nyheter