Canon och Toshiba i samarbete om ny teknik för platta bildskärmar

Canon Inc. and Toshiba Corporation bildar i oktober ett samägt företag för utveckling, tillverkning och marknadsföring av en ny generation platta bildskärmar med SED-teknik (Surface-conduction Electron-emitter Display).

SED har skapats genom en kombination av Canons teknik för elektronemission och mikrotillverkningsteknik med Toshibas teknik för konventionella TV-bildrör och massproduktion av flytkristallskärmar och halvledare. I likhet med ett konventionellt TV-bildrör (katodstrålerör) utnyttjar SED kollisionen mellan elektroner och en fosforbelagd skärm för ljusalstring. En elektronsändare (motsvarande elektronkanonen i ett bildrör) finns för varje bildpunkt på skärmen. Som tillägg till den höga ljusstyrkan och höga upplösningen ger SED totalt sett en enastående bildkvalitet totalt sett – med snabb reaktion på förändringar i bildsignalen, hög kontrast, stort gradationsomfång – och låg energiförbrukning.

Canon började forska inom SED-området 1986 och startade ett samarbete med Toshiba 1999 med målet att kommersialisera en SED-produkt. Som ett resultat av framgångarna så här långt i den gemensamma utvecklingsprocessen anser Canon och Toshiba att det nu är rätt tid att etablera ett samägt företag. I planerna för det nya företaget ingår kommersialisering av SED-skärmar i första hand för stora platta TV-bildskärmar med produktionsstart 2005. Efter lanseringen kommer en fabrik för masstillverkning att färdigställas och produktionsvolymen kommer att öka.

Marknadssegmentet för TV med platta bildskärmar väntas öka stadigt. Kommande digital högupplösnings-TV, nästa generation av DVD och digitala stillbildskameror och videokameror väntas också öka spridningen av bildskärmar med hög upplösning. Inom detta expansiva område vill Canon och Toshiba etablera SED-tekniken som en ny typ av platt bildskärm med idealiska egenskaper för visning av kommande bildsystem med hög upplösning och hög kvalitet.

Översikt av det nya företaget
Företagets namn: SED Inc.
Grundas: Oktober 2004 (preliminärt)
Affärsaktiviteter: Utveckling, tillverkning och marknadsföring av SED-skärmar
Adress: 22-5 Tamura 9-chome, Hiratsuka City, Kanagawa
Shunichi Uzawa (för närvarande Canon Inc. director och Group
Executive, SED Development Headquarters)*
Kapital: 1.000,05 miljoner JPY vid grundandet
Ägarandelar: Canon: 50,002 % / Toshiba: 49,998 %
Antal anställda: Cirka. 300 (preliminärt, för januari 2005)
* Mr. Uzawa kommer att inneha båda posterna

Om Canon Inc.
Canon Inc. (NYSE: CAJ), med huvudkontor i Tokyo, Japan, är ett ledande företag inom bildutrustning och informationssystem för professionell användning och konsumentanvändning. Företaget grundades 1937 som kameratillverkare och har sedan dess utvecklats med ett brett produktprogram innehållande kopiatorer, bläckstråleskrivare, laserskrivare, kameror, videoutrustning, medicinsk utrustning och utrustning för halvledartillverkning. Företaget har dotterbolag för tillverkning och försäljning i Japan, Amerika, Europa, Asien, Oceanien och Australien, plus ett globalt nätverk för forskning och utveckling med företag i USA, Europa, Asien och Australien. Canons konsoliderade nettoförsäljning för verksamhetsåret 2003 (avslutat den 31 december 2003) var 29,9 miljarder USD (med växelkursen 107 JPY = 1 USD). Besök Canons webbplats på: www.canon.com/index.html

Om Toshiba Corporation
Toshiba Corporation är ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av elektroniska apparater och komponenter, informations- och kommunikationssystem, konsumentprodukter och kraftsystem. Företagets förmåga att integrera verksamheter inom breda fält, från maskinvara till programvara och innovativa tjänster, säkerställer dess position som en innovatör inom olika fält och många affärsområden. För halvledare fortsätter Toshiba att stärka sitt ledarskap inom den snabbt växande marknaden för system-på-chip och sin starka ställning på världsmarknaden för NAND-flashminnen, analoga apparater och diskreta komponenter. Toshiba har cirka 161.000 anställda över hela världen och en försäljning av mer än 50 miljarder USD per år. Besök Toshibas webbplats på: www.toshiba.co.jp/index.htm


För ytterligare information, kontakta:
Canon Inc.
Richard Berger
Tel: +81 (3)5482 80 55
E-post: richard.berger@canon.co.jp

Andrew Giles
Tel: +81 (3) 5482 83 17
E-post: giles.andrew@canon.co.jp

Toshiba Corporation
Junichi Nagaki
Tel: +81 (3) 34 57 21 05
E-post: press@toshiba.co.jp

 

spacer
					image

Nyheter