Canon Center etableras i hela Europa

Canons svenska franchisekedja Canon Center står som modell för det nya konceptet Canon Business Center, som nu introduceras över hela Europa.

Syftet med satsningen är att ytterligare stärka Canons erbjudande inom dokument- och utskriftslösningar, genom en ökad lokal närvaro i hela regionen.

När Canon nu implementerar en gemensam kanalstrategi för företagsmarknaden i hela Europa kommer Canon Business Center att vara en, och den klart största, av de tre kanaler som företaget kommer att verka genom. Modellen med Canon Center har fungerat så bra i Sverige att man valde att utforma hela den europeiska kanalen på liknande sätt. I utvärderingen vägdes bland annat in att Sverige har Canons mest nöjda kunder i Europa. Den svenska kanalen arbetar i enlighet med en strategi som går ut på att ökade marknadsandelar och lönsamhet kommer först när man har entusiastiska medarbetare som i sin tur lyckas entusiasmera kunderna.

I Sverige har Canon Center funnits i 15 år och i dagsläget finns det 29 Canon Center i Sverige. Den största delen av dessa ägs av privata franchisetagare. Enligt Canon beror framgången med Canon Center på att konceptet kombinerar det lilla företagets lokala närvaro och kunskap, med det stora företagets starka varumärke, affärskunnande och marknadsföringsmuskler.

- Canon Center-konceptet är unikt. På den svenska marknaden har det hjälpt oss både att komma närmare slutkunden och differentiera oss från våra konkurrenter, och det känns extra spännande att vårt framgångsrecept nu går på export till Europa. I och med introduktionen av Canon Business Center stärker vi vår marknadsposition och säkerställer ett enhetligt och tydligt erbjudande, inte bara i Sverige, utan över hela Europa, säger Robert Wigren, Försäljningschef på Canon Svenska AB.

Canon Europas satsning på att renodla kanalstrategin hänger också samman med företagets övergripande mål att fokusera mer på att skräddarsy erbjudanden efter kundens behov och mindre på att sälja färdigpaketerade produkter. Canon Europa ser att detta mål bäst nås genom lokala Canon-kontakter som jobbar nära kunderna.

- Med ett ständigt ökat informationsflöde blir lösningarna för dokumenthantering också mer avancerade, vilket kräver större kännedom om den enskilda kundens behov. ”One size fits all” fungerar inte längre och vi är övertygade om att det bästa sättet att komma närmare kunden är med större lokal närvaro och en förmåga att behovsanpassa vårt erbjudande, säger Robert Westin, VD för Canon Svenska AB.

Canons kanalstrategi, b2b, består av tre delar:
· Canon Business Center, som arbetar tillsammans med företag på lokal eller regional nivå.
· Corporate & International Accounts, som arbetar med Sveriges största företag och internationella avtal.
· Canon Resellers & Partners, som säljer Canons produkter ofta i kombination med egen specifik kompetens. Dessa företag verkar under eget varumärke.

I slutet av 2005 kommer det att finnas 280 Canon Business Center i Europa, som sysselsätter 5000 personer.
 
För ytterligare information, kontakta:
Robert Wigren
Försäljningschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 83
E-post: robert.wigren@canon.se

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se 
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.  

 

spacer
					image

Nyheter