Trots digitala vanor vill få svenskar ha digitala hem

Trots att svenskarna i allt större utsträckning använder digitala kommunikationsmedel, är det få som kan tänka sig ett hem med enbart digital information, så som läsplattor istället för böcker och digitala fotoramar istället för framkallade fotografier. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Canon. I resultaten syns tydliga köns- och generationsskillnader.

Undersökningen som gjorts av undersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Canon visar att de flesta svenskar (70 procent) inte kan tänka sig ett hem där all information är digital. Fler män än kvinnor är positivt inställda till ett helt digitalt hem även om majoriteten av båda könen inte är det. 32 procent av männen kan tänka sig ett hem med enbart digital information, jämfört med endast 12 procent av kvinnorna.

Attityderna till det digitala hemmet skiljer sig även åt mellan generationer. Andelen positivt inställda till ett helt digitalt hem minskar markant med stigande ålder. Endast nio procent av 40-talisterna kan tänka sig att byta ut papperstidningar, böcker och framkallade fotografier mot digitala alternativ, medan nära tre av tio (28 procent) av 90-talisterna är villiga att göra det.

Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon Svenska säger:

– Det är intressant att så pass få, även bland de yngre generationerna, kan tänka sig en helt digital hemmamiljö. Det beror troligtvis på att exempelvis inramade fotografier och böcker i bokhyllan är väldigt personliga och förknippade med hemmet för många svenskar. Även om många gärna vill ha den senaste tekniken indikerar undersökningsresultaten att det kommer att dröja innan svenskarna kastar ut böcker, tavlor och fotografier från sina hem. 

Samtidigt som få kan tänka sig ett hem med enbart digital information är digitala kommunikationsmedel populära bland svenskarna och de allra flesta (89 procent) tycker att internet är en självklar kommunikationskanal. Nära hälften av svenskarna (48 procent) mailar dagligen till vänner och familj och 61 procent sms:ar varje dag. 36 procent kommunicerar dagligen med vänner och familj genom Facebook och en fjärdedel delar med sig av sina fotografier på sociala forum eller via onlinetjänster.

Statistik från undersökningen

- 70 procent av svenskarna kan inte tänka sig att leva i ett hem med enbart digital information medan 22 procent kan tänka sig det.
- 32 procent av männen kan tänka sig ett hem med enbart digital information medan endast 12 procent av kvinnorna kan tänka sig det.
- 28 procent av 90-talisterna och 27 procent av 80-talisterna kan tänka sig att leva i ett helt digitalt hem medan endast nio procent av 40-talisterna kan tänka sig det.
- 89 procent av svenskarna tycker att internet är en självklar kommunikationskanal.
- 48 procent av svenskarna kommunicerar dagligen med vänner och familj via e-post.
- 61 procent sms:ar dagligen till vänner och familj.
- 36 procent av svenskarna kommunicerar dagligen med vänner och familj genom Facebook.
- 24 procent av svenskarna delar sina foton med andra på sociala forum eller onlinetjänster.


För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010.

 

spacer
					image