Canon klättrar i Interbrands ranking av ”gröna” varumärken

Canon har stigit till 26:e plats i Interbrands senaste lista 'Best Global Green Brands', från 30:e plats 2013. Interbrands rapport uppmärksammar Canons hållbara arbetsmetoder 2012, vilket bland annat inkluderar minskningen av koldioxidutsläppen i produkternas hela livscykel med nästan 3 ggr företagets mål.

Interbrand logo.jpg


Interbrands årliga rapport 'Best Global Green Brands' bygger på konsumentundersökningar om skillnaden mellan ett varumärkes miljömässiga prestanda och konsumenternas uppfattning om den prestandan.

 I Canons fall har konsumenternas uppfattning förbättrats väsentligt och skillnaden har minskat till siffran +3,8 från +6,56 år 2013. Bland annat har 310 000 ton använda servicekassetter har samlats in sedan 1990, något som minskat koldioxidutsläppen med cirka 450 000 ton och vilket medför att 201 000 ton nya resurser inte har behövt användas.

– Vårt engagemang för hållbarhet hjälper oss att ge våra kunder ett mervärde när vi kan bemöta deras egna affärs- och hållbarhetsmål. Vi knyter an till samhället genom våra produkter och lösningar för att fånga, dokumentera och registrera världen i bild och text. Hållbarhet är en medveten strategi för Canon och djupt inbäddat i vår kultur, liksom i vår strategi för hur vi gör affärer, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Canon.

Det är bara de företag som finns med i Interbrands årliga lista 'Best Global Brands' som tas i beaktande för rapporten 'Best Global Green Brands'. För att kunna bli ett av de 50 'Best Global Green Brands' måste organisationerna prestera bra både när det gäller miljömässiga prestanda och hur konsumenterna uppfattar den.

spacer
					image
Pressmeddelanden
Nyheter om Canon
Nyheter om produkter och lösningar för företag
Nyheter om konsumentprodukter
Nyheter från Canon Inc
Information
Pressarkiv
Bildbank
RSS - Nyheter direkt till dig
Nya konsumentprodukter från Canon
Nya produkter och lösningar för företag från Canon
Corporate nyheter från Canon