Canon Europa fullbordar steg två av global ISO 14001-certifiering

90 procent av den europeiska organisationen har nu godkänts i en miljörevision och är redo för certifiering under 2007. Canons svenska verksamhet har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 1999 och är ett av föregångsländerna för det europeiska miljöarbetet.

Canon Europa har nu fullbordat det andra steget i en trestegsprocess för att nå en övergripande certifiering enligt ISO 14001, den internationella standarden för miljöledningssystem*. I Europa har 90 procent av Canonkontoren nu certifierats efter att ha genomgått en omfattande miljörevision. Detta betyder att närmare 200 kontor och 10 000 anställda redan arbetar inom ett och samma europeiska miljöledningssystem.

- Vi har ett starkt engagemang för miljön inom Canon och är väl medvetna om vårt ansvar även utanför den vardagliga affärsverksamheten. Den här inställningen drivs av vår japanska företagsfilosofi Kyosei, som betyder att leva och arbeta tillsammans för allas bästa, säger Christer Persson, europeisk miljöchef på Canon Europa och fortsätter:

- De flesta organisationer har separata ISO 14001-certifikat och lokala miljöledningssystem. Canon har som målsättning att ha ett globalt miljöledningssystem och ett gemensamt ISO 14001-certifikat för all affärsverksamhet, vilket innebär att vi enklare kan samarbeta mellan alla länder och kontor och utbyta idéer och strategier som bevisligen fungerar.

Sverige är ett av föregångsländerna i Canons globala satsning på ISO-certifiering. Sedan 1999 har Canon Svenska AB och samtliga Canon Business Center i Sverige varit miljöcertifierade enligt ISO 14001.

- Jag är stolt över att Sverige är en av förebilderna inom vårt långtgående ISO-arbete genom att vi var ett av de första länderna i Europa som certifierades, säger Robert Westin, VD på Canon Svenska. Miljö, som i och med det växande klimathotet står högt upp på agendan, är något som hela företaget har arbetat med ända sedan det grundades i Japan för snart femtio år sedan. Canon kommer nu att fortsätta arbetet mot det globala målet att ha ett och samma system över hela världen.

Canons ISO 14001-certifiering är ett starkt bevis på företagets miljöengagemang gentemot sina kunder, investerare, partners och aktieägare. Miljöledningssystemet som täcks av certifieringen hjälper till att reducera företagets avtryck på miljön. Canons nya europeiska policy för leasingbilar är ett bra exempel. Utsläppen från nya leasingbilar har begränsats till 180 g/km, vilket reducerar påverkan på växthuseffekten från de 5 000 bilar som företaget har i Europa. Dessutom har flera kontor, inklusive Canon Svenska samt det europeiska huvudkontoret i Nederländerna, övergått till att köpa så kallad grön el. I Sverige köpte Canon Svenska samt alla Canon Business Centers tillsammans in drygt 274 000 kWh grön el under 2005.


 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Anette Andersson
Miljöchef
Canon Svenska AB
Tel: 08 - 744 85 00
E-post: anette.andersson@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.  

spacer
					image