Canon utsett till mest klimatvänliga företag

I en ranking som gjorts av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA, utsågs Canon till det mest klimatvänliga företaget.

Climate Counts har undersökt 56 företag inom varierande branscher, allt från IT till snabbmat, som alla har verksamhet i USA och Storbritannien. Canon fick 77 poäng på den 100-gradiga skalan, vilket var högst både totalt och inom konsumentelektronikbranschen, före exempelvis Toshiba, Motorola, Hewlett-Packard och Sony.

- Alla företag måste idag ta miljö- och klimatfrågor på yttersta allvar, säger Robert Westin som är VD för Canon Svenska AB. Att enbart papperssortera och byta till energisnåla lampor är inte bra nog, utan vi måste istället fråga oss vad som går att göra, och helst göra lite till. Vi är oerhört stolta över det betyg vi nu fått, som också är ett kvitto på att år av målmedvetet miljöarbete inom Canon verkligen ger resultat. Detta tjänar både vi och våra kunder på, men den största vinnaren är förstås miljön.

Till grund för Canons miljömål finns en global vision kallad ”Faktor 2” som innebär att företaget arbetar mot att år 2010 ha halverat sin resursförbrukning jämfört med år 2000. Målen fokuserar på att reducera koldioxidutsläppen samt att minska resursförbrukningen. Resultaten för miljömålen redovisas i en årlig miljöutredning.

I Sverige har miljöarbetet kommit väldigt långt, redan 1994 införde Canon Svenska AB en miljöpolicy. Sedan 1999 har det svenska huvudkontoret och samtliga Canon Business Center i Sverige varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet som täcks av certifieringen hjälper till att reducera företagets avtryck på miljön. Samtliga medarbetare får också genomgå en webbaserad miljöutbildning.

- Jag är stolt över att Sverige är en av förebilderna inom vårt långtgående ISO-arbete genom att vi var ett av de första länderna i Europa som certifierades, fortsätter Robert Westin. Miljöpåverkan är något som hela företaget har arbetat med ända sedan det grundades i Japan för snart femtio år sedan. Canon kommer nu att fortsätta arbetet mot det globala målet att implementera ett och samma system över hela världen.

De flesta organisationer har separata ISO 14001-certifikat och lokala miljöledningssystem. Canon har istället som målsättning att ha ett globalt miljöledningssystem och ett gemensamt ISO 14001-certifikat för all affärsverksamhet, vilket innebär att olika länder och kontor kan utbyta idéer och strategier som bevisligen fungerar.

Om utmärkelsen
Rankingen av de 56 företag som ingick i undersökningen gjordes utifrån 22 olika kriterier som sedan bröts ner i fyra kategorier:
· Om företaget inser sitt ansvar för den globala klimatpåverkan
· Hur mycket företaget har minskat sin klimatpåverkan
· Hur väl företaget följer allmänna riktlinjer för att minska sin negativa miljöpåverkan och om information om vad som görs finns lättillgängligt presenterad.
· Hur stor minskning av tonerutsläpp man åstadkommit, vilket anses ha en tung och viktig påverkan på miljön.

Den utmärkelse Canon har fått betecknas som "STRIDING - The best Climate Counts choice". Företag som får detta omdöme anses fortfarande en del att göra, men är på god väg mot minsta möjliga miljöpåverkan.

Länkar:
Climate Counts: www.climatecounts.org
Canons undersökningsresultat: http://www.climatecounts.org/scorecompany.php?co=12
Canons miljöarbete: http://www.canon.se/About_Us/About_Canon/Environmental_Activities/index.asp

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

spacer
					image