Canon Inc. rapporterar resultat för första kvartalet 2005

Canon Europa, ett världsledande företag inom bildteknologi, rapporterar att Canon Inc. hade en konsoliderad nettoförsäljning på motsvarande 55,2 miljarder SEK* (843,4 JPY) under första kvartalet 2005. Det är en ökning med 5,7 % jämfört med samma period 2004.

Canons rapporterade nettovinst för första kvartalet 2005 är 6,1 miljarder SEK (93,1 miljarder JPY) vilket är en ökning med 10,4 % jämfört med samma period 2004 och en vinst per aktie av 104,93 JPY (6,87 SEK). Rörelseresultatet ökade med 7,3 % jämfört med första kvartalet 2004.

- Den ökade nettoförsäljningen beror på stark försäljning av färgcopyprinters och färglaserskrivare, eftersom efterfrågan på kontorsprodukter med färg har ökat, dessutom är försäljningen av digitala kameror stabil, säger Toshizo Tanaka, Senior Managing Director och Group Executive för Finance and Accounting Headquarters, Canon Inc. Han fortsätter: ”även om vi kan vänta oss svåra situationer under andra kvartalet och för hela året, beräknar vi att överträffa våra försäljnings- och vinstresultat från 2004 och skapa vårt sjätte år i följd med tillväxt av försäljning och vinst.


 
För mer detaljerad information och tabeller, se vår Announcement of First Quarter 2005 financial results på http://www.canon.com/ir/index.html eller kontakta:

Robert Westin
VD
Canon Svenska AB
Tel: 08- 744 85 44
E-post: robert.westin@canon.se
 
Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.  

spacer
					image

Nyheter