Nyrekrytering stärker Canons satsning på grafiska branschen

Canon rekryterar Mats Källqvist till posten som Marknadschef för Grafisk Industri.

Canon Svenska har utsett Mats Källqvist till ny Marknadschef för Canon Grafisk Industri. Mats har under de senaste 20 åren arbetat mot den grafiska branschen i olika ledande sälj- och marknadsbefattningar. Under de senaste 16 åren har Mats arbetat på Heidelberger Druckmaschinen, varav de senaste fem åren som marknadsansvarig på Heidelbergs huvudkontor i Tyskland.

Canon kommer inom de närmsta åren att öka fokus på den grafiska/professionella branschen, som står inför stora förändringar med ökade krav på flexibilitet och snabbhet. Idag har många företag behov av målgruppsanpassat tryckt material och därför måste tryckerier ha kapacitet att snabbt kunna producera fler och ibland mindre upplagor, något som kommer att bli enklare med den digitala tekniken. Mats Källqvists främsta uppgift blir att med sin gedigna kompetens i bagaget leda Canons satsning på den grafiska/professionella branschen.

- Just nu sker stora förändringar i branschen och även om övergången till digitalt tryck inte sker över en natt så innebär den att marknaden öppnar sig för nya aktörer, säger Mats Källqvist. Canon har ett starkt erbjudande, dels genom vår kompetens inom digital teknik, och dels för att vi är en leverantör med en stark närvaro i hela Sverige. Dessutom är Canon ett företag som lägger stora resurser på forskning och utveckling vilket borgar för kontinuerlig utveckling av produkternas funktion och kvalitet.

På Canons egen kundmässa Concerto, som hölls i Stockholm i början av september, presenterade Canon Professional sina lösningar och inte mindre än 3000 kunder besökte mässan.

Canon Grafisk Industri har ca 100 anställda i Sverige. Produkter, lösningar och tjänster finns tillgängliga främst via Canon Center, som finns på 28 platser i Sverige, men även via andra Canonrepresentanter.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Källqvist
Marknadschef Grafisk Industri
Canon Svenska AB
Telefon: 08-744 85 82 / 073 978 85 82
E-post: mats.kallqvist@canon.se

spacer
					image

Nyheter