Så vill svenskarna bjudas in till midsommar

Nu är det inte långt kvar till midsommar och många bjuder in till fest. En undersökning som gjorts på uppdrag av Canon visar att svenskarna helst blir inbjudna över telefon eller via fysiskt inbjudningskort. Undersökningen visar även på stora skillnader mellan generationer.

Snart är det midsommar och vi är många som antingen blir inbjudna eller själva bjuder in till fest. En undersökning som genomförts av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon, visar att störst andel helst vill bli inbjuden via telefonsamtal (37 procent). Näst populärast är fysiska inbjudningskort (26 procent).

Helen Iwefors Häggblom, kommunikationchef på Canon Svenska berättar:

-  Att det är så pass många som föredrar telefonsamtal ger en bild av att vi svenskar inte är så formella av oss. Den personliga direktkontakten vid ett telefonsamtal har säkert också betydelse. Att även fysiska inbjudningskort är så populära är troligen ett tecken på att de känns mer exklusiva än exempelvis sms. Sedan handlar det naturligtvis också om vilken typ av fest det är man bjuder in till. För oss på Canon är resultaten väldigt intressanta eftersom våra produkter används både i hemmen och på tryckerier för att göra exempelvis inbjudningskort.

Skillnader mellan generationerna
Undersökningen visar även på flera skillnader mellan generationerna.  Andelen som helst vill bjudas in till fest via telefonsamtal ökar med stigande ålder. 55 procent av 40-talisterna vill bli inbjudna via telefon mot 20 procent av 90-talisterna. Fysiska inbjudningskort är fortfarande väldigt uppskattade bland svenskar i alla åldrar, även om de är allra populärast bland 70-talister och 90-talister. 90-talisterna är också den grupp med störst andel som föredrar att bli inbjudna via sociala nätverk såsom Facebook. Andelen som helst vill bjudas in via sociala nätverk sjunker med stigande ålder. Bland 40-talisterna är det ingen som föredrar att bli inbjuden via sociala nätverk.

Vi bjuder oftast in över telefonen
För att bjuda in släkt och vänner till fest lyfter den största andelen av svenskarna oftast telefonluren. Andelen ökar stadigt med stigande ålder. Bland 40-talisterna bjuder 65 procent oftast in via telefonsamtal medan endast 21 procent av 90-talisterna uppger detsamma. Tvärtom ser det ut för inbjudningar via sociala nätverk. 20 procent av 90-talisterna uppger att de oftast bjuder in via sociala nätverk medan ingen av 40-talisterna gör det. Att skicka inbjudningar per sms är även det vanligare desto yngre man är.

För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att följa förflyttningen från en analog till en digital miljö för olika områden och undersökningen är tänkt att upprepas med jämna mellanrum för att på så sätt kunna visa på trender. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010.

 

spacer
					image