Ny HR-chef van vid nya affärsmöjligheter

Canon Svenska har fått en ny HR-chef och medlem i ledningsgruppen. Hon heter Kristina Forsmark Mattsson och kommer närmast från Amaya Gaming/Ongame Services AB där hon arbetat som HR Director sedan 2010.

– Canon har under en längre tid förändrats från att vara säljbolag till att bli ett lösningsorienterat kundbolag, där vi helt fokuserar på kundernas behov och utmaningar. Den här ompositioneringen pågår fortfarande och kommer att få effekter på personalsidan och ställa helt nya krav under lång tid framöver, säger hon.

– Canon är ett starkt varumärke som har rejäla muskler både organisatoriskt och ekonomiskt. Det behövs nu när vi har förändrats. Jag har varit med på olika it-bolag där nya affärsmöjligheter har växt fram och de erfarenheterna vill jag använda här. Det gäller bland annat att utveckla medarbetarna för då utvecklas också affären, säger hon.

– Utvecklingsmöjligheterna är också nödvändiga för att vi i framtiden ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera rätt personer. Där har vi en fördel i och med att vi har stora resurser och har en internationell verksamhet, fortsätter Kristina Forsmark Mattsson.

Som ett led i denna satsning på utveckling har Canon skapat en ny HR-strategi, dels för att öka värdet för kunderna, dels för att skapa ett mer dynamiskt arbetssätt. Samtliga chefer inom Canon kommer att genomgå ledarskapsutbildning där man tar ägarskapet lokalt och arbetar kontinuerligt för att implementera de nya tankesätten. Inom HR-området införs flera nya processer för att sätta mål och utvärdera medarbetares prestationer samt skapa större fokus på våra framtida talanger.

– Vi kommer även att dra igång ett nytt traineeprogram för att hitta unga och bra kandidater som får chansen att lära känna företaget från ett större perspektiv. Det riktar sig mot universitetsstudenter som är intresserade av försäljning.

Kristina Forsmark Mattsson har en lång och bred erfarenhet inom HR-området, bland annat från olika nätspelsföretag, Ericsson, NCC och Icon Media Lab.

För pressmaterial och högupplösta bilder besök vårt pressrum: http://www.canon.se/About_Us/Press_Centre/index.asp

spacer
					image
Pressmeddelanden
Nyheter om Canon
Nyheter om produkter och lösningar för företag
Nyheter om konsumentprodukter
Nyheter från Canon Inc
Information
Bildbank
RSS - Nyheter direkt till dig
Nya konsumentprodukter från Canon
Nya produkter och lösningar för företag från Canon
Corporate nyheter från Canon