Canon startar nordisk organisation för konsumentprodukter

Canon, marknadsledare inom digital bild, meddelar idag att man skapat en nordisk organisation för konsumentsegmentet, Canon Consumer Imaging. Syftet med förändringen är att skapa en organisation som är bättre rustad att ta hand om de nordiska kundernas behov. Den nya organisationen har anställda i Sverige, Finland, Norge, Danmark och leds av en nordisk ledningsgrupp. Canon Consumer Imaging ansvarar för försäljning och marknadsföring av alla produkter inom Canons konsumentutbud och på det här sättet kommer man att kunna behålla ett lokalt fokus och samtidigt kunna dra nytta av synergieffekter länderna emellan.

Förändringen har föranletts av det faktum att fler och fler kunder organiserar sig nordiskt, samt att konsumenternas krav och deras användning av kameror förändrats. Canon vill hålla sig i framkant av utvecklingen och då är organisationsförändringen det naturliga steget.

”Samtidigt som vi skapar en nordisk organisation som kan ta hand om behoven hos alla våra stora kunder som arbetar på nordisk nivå, har det också varit viktigt för Canon att bibehålla lokal närvaro inom Consumer Imaging i de nordiska länderna”, säger Jens Belner, Nordic Business Director. ”På så sätt blir vi snabbrörliga på varje marknad och kan behålla den viktiga lokala marknadsinsikten– något som behövs för att snabbt kunna svara på förändringar.”

Den traditionella marknaden har förändrats och Canon kommer därför nu också att öka sitt fokus inom affärsområden som identifierats som tillväxtområden, t.ex. nätverksskameror. Den globala marknaden för videoövervakning via nätverkskameror förväntas öka med 20 % årligen till 13 miljarder USD år 2017.  Canon Consumer Imaging Nordic kommer nu också att dra nytta av de här affärsmöjligheterna och anlita erfarna specialister i Sverige, Finland, Danmark och Norge.  Ett annat utvecklingsområde som identifierats är hanteringen av den ökande mängd bilder som tas och nyligen introducerade Canon ”irista”, en avancerad molnbaserad plattform för bildhantering.

Canon Consumer Imaging Nordic kommer att bearbeta 7 länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

spacer
					image