Canon har flest patent bland japanerna

Canon Inc., marknadsledare inom digital bild, rankas för nionde gången i rad som etta bland japanska företag och som trea totalt när det gäller antalet patent i USA år 2013, enligt färska siffror från IFI CLAIMS Patent Services. Antalet patent ökade under 2013 med fler än 650 stycken.

Teknikutveckling är ett av Canons mest prioriterade områden och företaget har under många år lanserat nya innovationer inom alla sina produktområden. Forsknings- och utvecklingsfokuset ligger bland annat inom optisk teknik, elektrofotografisk teknik, programvaror, ultraprecision och miljöteknik.

Canon Inc. verkar aktivt för att globalisera sin verksamhet och lägger stor vikt vid att få patent i utlandet – patent som noga fullföljer de strategier som gäller i viktiga länder och regioner och med hänsyn till den affärstaktik, den teknik och de produkttrender som är unika för varje plats. USA är med alla sina högteknologiska företag och sin stora marknad en särskilt viktig region vad gäller affärsexpansion och teknikallianser.

Canon har under 28 år i rad rankats bland de fem främsta patentinnehavarna.

Canons ranking bland japanska företag med USA-patent 2005 - 2013

År

Ranking*

Antal patent

2013

1:a (3:e)

3 825

2012

1:a (3:e)

3 179

2011

1:a (3:e)

2 813

2010

1:a (4:e)

2 551

2009

1:a (4:e)

2 200

2008

1:a (3:e)

2 107

2007

1:a (3:e)

1 983

2006

1:a (3:e)

2 367

2005

1:a (2:a)

1 828

*Siffran inom parentes visar Canons ranking bland samtliga företag

Anm.: Antal patent för 2013 baseras på preliminära siffror utgivna av IFI CLAIMS Patent Services. Siffrorna för 2005 till 2013 är uppställda i tabellform av Canon och baseras på information utgiven av United States Patent and Trademark Office.


spacer
					image