Stockholms tingsrätt ger Canon rätt mot Priskrig i Stockholm AB

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i skadeståndsmålet mellan Canon och Budaraas AB (tidigare Priskrig i Stockholm AB). Tingsrätten har i enlighet med Canons yrkanden slagit fast att Budaraas AB har gjort sig skyldig till varumärkesintrång och skall betala skadestånd till Canon.

Inom ramen för domslutet ålägger tingsrätten Budaraas AB att betala 608 360 kronor jämte ränta i skadestånd för varumärkesintrång samt 240 000 kronor jämte ränta i ersättning för rättegångskostnader till Canon. Tingsrätten förbjuder också Budaraas AB att i näringsverksamhet marknadsföra, sälja eller lagerföra digitalkameror under kännetecknet Canon, som inte förts in på den europeiska marknaden av Canon eller med Canons samtycke. De digitalkameror som omfattas av förbudet och som finns i Budaraas AB:s besittning skall förstöras.

Bakgrunden i målet är att Budaraas AB bevisligen sedan juni 2005 via sin e-handelssajt sålt digitalkameror på den svenska marknaden under varumärket Canon utan Canons samtycke. Produkterna som sålts är avsedda för marknader utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Den rättsliga grunden för varumärkesintrånget har sitt ursprung i att EG-rätten ger innehavaren av ett varumärke (eller någon med dennes uttryckliga samtycke) ensamrätt att först föra ut produkter med sitt varumärke på EES-marknaden.

Canons stämningsansökan i målet gavs in den 23 september 2005. Domen finns hos Stockholms tingsrätt, mål nr T25642-05.

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Ingvar Krüss
Sverigechef Canon Consumer Imaging
E-post: ingvar.kryss@canon.se
Telefon: 08 744 86 87

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

spacer
					image