Canon utfärdar produktupplysning kring modellerna PC6, PC7/7RE, PC11 och NP1010 (SELEX GR-1100 / GR-1200) / NP1020 (SELEX GR-1400) / NP6010 i Europa

Canon har utfärdat produktupplysning kring kopiatorerna PC6, PC7, PC7RE, PC11, NP1010 (SELEX GR-1100 / GR-1200), NP1020 (SELEX GR-1400), NP6010 som producerades och såldes mellan 1987 och 1998. Detta har sin grund i upptäckten av en felaktig koppling som involverar en intern strömkabel för fixeringsenheten på dessa modeller, som uppstod under tiden för tillverkningen eller vid service.

På dessa modeller kan det föreligga en mindre risk för rökutveckling eller brand när produkterna används under en längre period. Trots att inga incidenter rapporterats i Europa, sätter Canon kundernas nöjdhet och säkerhet i första rummet. Som ett resultat arbetar nu företaget med att informera de kunder som kan vara berörda, och erbjuder sig att vidta åtgärder för att lösa situationen när och om det är nödvändigt.

Då den sista leveransen av dessa modeller i Europa skedde 1998, räknar Canon med att väldigt få av produkterna fortfarande är i bruk idag.

Canon kommer att kontakta samtliga berörda kunder vars servicedetaljer finns registrerade, såväl som distributörer och återförsäljare, för att rådgöra med dem om vilka åtgärder som bör vidtas. Dessutom råder Canon de kunder som vill kontrollera om de är berörda eller inte att ringa Canon Svenska på 08-744 85 00 eller besöka www.canon-europe.com / www.canon.se, där den senaste informationen gällande dessa produkter kommer att publiceras.

Alla berörda kunder kommer att erbjudas produktinspektion samt utbyte av delar utan kostnad när så krävs. För konsumentprodukter (PC-modellerna), kommer inspektion och reparation att erbjudas som del av en kostnadsfri returservice. När det gäller företagsprodukter (NP-modellerna) kan kunderna anhålla om att en servicetekniker gör en inspektion av produkten på plats, för att om nödvändigt byta ut alla delar som erfordras utan kostnad.

Även om risken för att en incident ska ske är väldigt liten, lägger Canon extremt stor vikt vid hälso- och säkerhetsrisker, och kundnöjdhet är även fortsättningsvis av högsta betydelse för företaget.


Mediaförfrågningar:
För ytterligare information, kontakta:
Robert Westin
VD Canon Svenska AB
Tel 08 - 744 85 44
robert.westin@canon.se

spacer
					image