Canon på Business Weeks lista över Best Global Brands 2008

Canon bibehåller plats nummer 36 på affärstidningen Business Weeks lista över de 100 bästa globala varumärkena. Stark försäljning och offensiv miljösatsning var områden som poängterades i rapporten.

Ledande internationella affärstidningen Business Week har släppt sin årliga lista 100 Best Global Brands 2008, som rankar världens ledande 100 företag. Studien har utförts tillsammans med Interbrand. Canon är för andra året i rad positionerad på 36:e plats på listan.

Rapporten 100 Best Global Brands identifierar de 100 varumärken som har lyckats skapa och behålla ett starkt resultat på den konkurrensutsatta marknad som råder idag. För att kvalificeras måste varje varumärke erhålla minst en tredjedel av sina intäkter utanför sitt ursprungsland, vara välkänt även utanför sin egen kundbas och ha marknads- och finansiell information tillgänglig för allmänheten.

Värdet på Canons varumärke har stigit till 10,876 miljoner dollar, en ökning med tre procent sedan 2007, vilket gör att företaget alltså behåller sin 36:e-placering under 2008. Rapporten noterade Canons starka försäljning trots hård konkurrens och tuffa förutsättningar på marknaden. Rapporten poängterar också Canons drivkraft att förbättra sig inom miljöområdet.

- Canon är ett väldigt framgångsrikt varumärke och det här resultatet visar på vår strävan att leverera högklassiga produkter till våra kunder både inom företagssegmentet och till konsumenter, säger James Leipnik, Communication and Corporate Relations Manager på Canon Europa.

Business Week rankar varumärkena utifrån deras värde. Detta tas fram genom att räkna ut hur stor procentsats av intäkterna som kan tillskrivas varumärket och sedan fastställa en riskprofil på den förväntade vinsten baserat på marknadsledarskap, stabilitet och global räckvidd.

För mer information, kontakta:
Helen Iwefors, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image