Bertil Widmark blir ny VD för Canon Middle East

Efter 5 år som marknadsdirektör för CBS på Canon Svenska AB går Bertil Widmark ett nytt äventyr till mötes. Den 1 maj börjar han ett sin nya tjänst som VD på Canon Middle East. Med bas i Dubai kommer Bertil att ansvara för Nordafrika och Mellanöstern.

I sin nya tjänst som VD på Canon Middle East kommer Bertil Widmark att ansvara för många till karaktären olika marknader med olika förutsättningar som exempelvis Iran, Irak, Tchad och Mali. Det är med stor spänning och tillförsikt som Bertil Widmark ser fram emot att få börja sitt nya jobb.

- Det här var en tjänst som det helt enkelt inte gick att tacka nej till. Utmaningen ligger främst i sättet att göra affärer på i ett område där förutsättningarna, kanske mest av allt kulturellt, skiljer sig så enormt från Sverige och Europa, säger Bertil Widmark.

I Mellanöstern är det svårt att bortse från oljan och de medföljande värden den medfört för ländernas BNP och som en följd av det ett välutvecklat näringsliv. I Afrika är den privata företagsamheten i dagsläget relativt låg, varför försäljningen på dessa marknader främst kommer att rikta sig mot offentlig förvaltning.

- Potentialen på de marknader jag blir ansvarig för skiljer sig mycket från varandra. I vissa områden råder enorm tillväxt medan det på andra marknader är väpnad konflikt. Som företagsledare förväntas det av mig att jag tacklar alla dessa olika förutsättningar på bästa möjliga sätt. Det kräver både flexibilitet och kreativitet, något som jag tror är utvecklande både på ett professionellt och på ett personligt plan, säger Bertil Widmark.

Initialt kommer Bertil Widmark att fokusera på att sätta sig in i verksamheten, hur marknaderna fungerar och hur arbetet är organiserat. Det är en väldigt internationell arbetsplats – kontoret i Dubai har en personalstyrka bestående av 85 personer med 16(!) olika nationaliteter.

- Erfarenheterna från mina år som marknadsdirektör på Canon Svenska AB kommer i högsta grad bli värdefulla i min nya tjänst. Det jag främst kommer att fokusera på är att skapa en stabil organisation. Samt att det även kommer att vara viktigt att ha en stor portion ödmjukhet inför andra kulturer. Människor från små länder, som Sverige, har ofta en naturlig fallenhet för att anpassa sig till andra kulturer och det hoppas jag att jag med har. Det är i alla fall något jag kommer att försöka att ta med mig i min nya roll, säger Bertil.

Avslutningsvis förklarar Bertil att han är glad att han blir stationerad i Dubai. Det innebär nämligen att han inte behöver ge upp sin passion för skidåkning - Dubai har nämligen världens största inomhushall för skidåkning!


 
Högupplösta bilder hittar i bildarkivet.
 
För ytterligare information, kontakta:
Bertil Widmark, Marknadsdirektör CBS
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 40
E-post: bertil.widmark@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.  
 

spacer
					image