Canon och HP erbjuder oslagbara lösningar för kontor

2009-09-14, Canon och HP utvidgar sitt samarbete i en ny allians som förenar det bästa av de båda bolagen: Canons ledande teknik för multifunktionsprodukter med tillhörande service och supporttjänster tillsammans med HPs kunskap inom utskrift och bildbehandling för företagsmarknaden.

Alliansen bygger på en etablerad relation mellan Canon och HP och placerar företagen i ett läge där de kommer att kunna erbjuda kunder en helt ny klass lösningar som utgörs av en kombination av Canons multifunktionsprodukter och bildhanteringssystem med HPs ledande funktioner för enhetshantering, IT-integrering och kontorsarbetsflöden. Med den mer omfattande portföljen med programvaru- och tjänstelösningar som tillhandahålls av EDS, (ett HP-företag), i kombination med Managed Print Services från HP Direkt och Canons globala tjänste- och supporterbjudande kommer företagskunder nu att kunna få tillgång till en av de mest fullständiga lösningarna i branschen, vilket kommer att leda till ökad effektivitet och ökade besparingar.

Samarbetet inkluderar både aktuella och framtida produktportföljer från båda företagen, vilket kommer att leda till större kompatibilitet i hela företagsinfrastrukturen för kontorsutskrifter. Canon och HP kommer också att tjäna på att få åtkomst till varandras hanteringslösningar och tredjeparts utvecklingsprogramportföljer, som Canon imageWARE Enterprise Management Console och Canon MEAP, samt till HP Web Jetadmin och HP Open Extensibility Platform. Den utökade portföljen med produkter och tjänster förväntas vara tillgänglig för stora företag i Nordamerika och Europa, samt för globala kunder inom de här områdena.

- I och med den här nya alliansen med HP förväntar vi oss att kunna kombinera fördelarna med Canons mångsidiga flerfunktionsprodukter med höga prestanda till en större användarbas, säger Jouko Tuominen, vd Canon Svenska AB. - Vi förväntar oss att det här kommer att maximera fördelarna för båda företagens kunder samtidigt som vi öppnar upp för ökad tillväxt för både Canon och HP.

- HP har länge varit branschledande med en portfölj med produkter, programvara, tjänster och lösningar som företagskunder över hela världen har använt till att förbättra sin bildhanterings- och utskriftseffektivitet utan att kompromissa med tillförlitlighet, kvalitet eller professionalism för deras dokument, säger David Murphy, vice vd för Imaging and Printing Group hos HP.

- Genom att utöka vår relation med Canon kommer vi att kunna erbjuda våra kunder holistiska IT-lösningar med mervärde, och vi är övertygade om att vi kommer att kunna hjälpa företag att förbättra sin produktivitet genom att tillhandahålla lösningar som uppfyller deras bildhanterings- och utskriftsbehov, samt deras allmänna företagsarbetsflödesbehov.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Helen Iwefors Häggblom, PR-ansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Jouko Tuominen, VD
Canon Svenska AB
Tel: 08 - 744 85 00
E-post: jouko.tuominen@canon.se


Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca1,8 miljarder kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9 % av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget år 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. Mer information om Canon finns på www.canon.se

spacer
					image