Snabbare och effektivare undersökningar av näthinnan med Canon CX-1

2009.11.17, Ny kamera minskar diagnostiden - Canon Europa lanserar nya CX-1, världens första kamera med retinal bildteknik.

Canon CX-1 är en kompakt hybridkamera med retinalfunktion, som kombinerar både mydriatiskt (pupillvidgande) och icke-mydriatiskt läge. Växling mellan de båda lägena med en enkel knapptryckning. Canon CX1 sparar både in på utrusningskostnader och undersökningar, detta eftersom att den som använder utrustningen kan söka efter fler än en sjukdom vid ett och samma undersökningstillfälle, till exempel AMD (Age-related Macular Degeneration), starr och diabetisk retinopati, med en och samma maskin. Detta sparar tid och minskar behovet av upprepade sjukhusbesök.

Ögonsjukdomar kan få förödande konsekvenser, så det är viktigt att de upptäcks i ett tidigt skede. Till skillnad från andra retinala kameror på marknaden, kan Canon CX-1 användas för att hitta tidiga tecken på AMD - detta utan att behöva använda pupillvidgande ögondroppar. Detta beror på kamerans förmåga att ta FAF-bilder (Fundus Autofluorescence) i sitt icke-mydriatiska läge. Genom att använda det icke-mydriatiska läget sparar man inte bara tid och pengar, man gör också hela diagnostiseringsprocessen mer bekväm för patienten.

Canons egen EOS-teknik, välkänd för sina funktioner för bildhantering, har särskilt anpassats för medicinsk användning i och med Canon CX-1. Detta har gjorts för att kunna erbjuda optimal näthinnefotografering med ett litet och kompakt system. Kameran hanterar fem olika bildlägen utan problem, inklusive det icke-mydriatiska FAF-läget.
Yoshiyuki Masuko, Senior Director, Medical Systems Division, Canon Europe N.V. förklarar:

- Den kompakta och anpassningsbara designen på CX-1:an är inte bara ett steg framåt för medicinsk innovation, den representerar också åratal av forskning inom ögonundersökningar. Canon utvecklar hela tiden sin bildteknik för att kunna ligga längst fram och möta snabbväxande medicinska behov. Den nya designen gör diagnostiseringsprocessen så behaglig som möjligt för patienten, avslutar Yoshiyuki Masuko.

Canon CX-1 kommer att finnas tillgänglig i hela EMEA-regionen från och med nu.

Canon har skapat innovativa lösningar för medicinskt bruk i 68 år. Idag täcker företagets diagnostiseringsutrustning allt från näthinnekameror, helautomatiserade Ref-Keratometerar och Tonometrar, till mjukvara för bättre patientvård. Canons avancerade diagnoskameror tänjer gränserna för näthinnefotografering och förbättrar kvaliteten på ögonmedicin.

För mer information, gå in på: http://www.canon-europe.com/medical

För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, PR-ansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140000 anställda - varav drygt 15000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8% av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image