Canon intar styrelseplats i DigitalEurope

Branschorganisationen DigitalEurope, tidigare känt som EICTA och europeisk organisation för svenska IT & Telekomföretagen, har valt in Rainer Fuehres, chef för Canon Consumer Imaging (CCI) för Canon i Europa, Mellanöstern och Afrika, som ny styrelsemedlem. Det svenska nätverket för DigitalEurope är Almega.

2009-10-08, DIGITALEUROPE, tidigare känt som EICTA, med svenska nätverket IT & Telekomföretagen som är del av Almega, har valt in Rainer Fuehres, chef för Canon Consumer Imaging (CCI) för Canon i Europa, Mellanöstern och Afrika, som ny styrelsemedlem.

DigitalEurope består av över 60 europeiska teknikföretag och 40 organisationer från europeiska länder. Totalt representerar DigitalEurope fler än 10 000 företag i Europa som tillsammans har med mer än 2 miljoner anställda och en omsättning på över 1 miljard euro.

Rainer Fuehres kommer att sitta på styrelseposten under en tvåårsperiod till och med maj 2011. Utöver Canon finns i styrelsen också representanter från företag som Alcatel-Lucent, Ericsson, HP, Panasonic, Philips, SAP, Siemens, Sony, och Nokia.

- DigitalEurope har blivit teknikbranschens röst i Europa och jag är hedrad över att få vara en del av detta och bidra till teknikindustrins framtid, säger Rainer Fuehres, chef för Canon Consumer Imaging (CCI) för Canon i Europa, Mellanöstern och Afrika. Jag ser fram emot att arbeta med mina styrelsekollegor kring industrins hjärtefrågor - ekonomisk återhämtning, energieffektivitet och upphovsrätt.

Rainers Fuehres erfarenhet från ICT-sektorn, inklusive 16 år på Canon, kommer att bidra starkt till DigitalEuropes styrelse i en tid när branschen står inför stora utmaningar. DigitalEuropes arbete fokuserar på att utveckla områden som miljö (adressera klimatförändringar), den globala ekonomin (genom att placera ICT i hjärtat på den ekonomiska återväxten) och i omstruktureringen av policys rörande upphovsrätt (genom att leta efter alternativ till den klassiska upphovsrätten).

Styrelsen siktar på att främja DigitalEuropes mål och sätter agendan för de olika policygrupperna. Bridget Cosgrave, DigitalEurope styrelseordförande, kommenterar:

- Jag är mycket glad att Rainer Fuehres har gått med i DigitalEuropes styrelse. Rainer och hans kollegor representerar intressen för en oerhört bred och betydelsefull bransch, och sin roll kommer Rainer att bidra med sin expertkunskap och erfarenhet i frågor som ekonomisk återväxt, miljö, handel och europeiska marknadsinitiativ och särskilt DigitalEuropes fokus på copyright-frågor.

För mer information, kontakta
Helen Iwefors Häggblom, PR-ansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1800 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 9% av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA 2007.

spacer
					image