Svenska fotbollsfans bland de mest passionerade i Europa

En färsk europeisk undersökning visar att svenskarna tillhör de mest passionerade fotbollsfansen i Europa. Hela 95 % av de svenska fansen svarar att fotboll är det enda tillfället då de ohämmat kan visa sina känslor. Detta tar sig bland annat uttryck genom kramar och pussar med främlingar på stadion. Dessutom svarar nästan tre fjärdedelar av spanjorer, norrmän, tyskar och britter att en bra match går före sex när som helst. Det är några av resultaten från en undersökning som Canon, officiell sponsor för UEFA EURO 2008™, genomfört bland fotbollsfans i 17 europeiska länder.

När fotbolls-EM närmar sig med stormsteg och trupperna börjar presenteras är det Europas största fotbollsnationer som återigen är favoriter till att vinna turneringen. Men om segern hänger på vilka fans som släpper sina hämningar mest och visar sina känslor så skulle det faktiskt vara Sverige som lyfter bucklan den 29 juni. Det visar en ny oberoende undersökning utförd av Social Issues Research Centre (SIRC) på uppdrag av Canon, officiell sponsor av fotbolls-EM.

Svenskarna utmärker sig
De svenska fansen utmärker sig på flera sätt i undersökningen. I följande kategorier placerar sig de svenska fansen långt fram:

- 95 % svarar att fotboll det enda tillfället då de ohämmat kan visa sina känslor, långt högre än det europeiska snittet på 53 %
- 88 % av svenska fans har kramat och pussat främlingar på en fotbollsmatch
- Två tredjedelar menar att fotboll är det viktigaste i deras liv
- Mer än en tredjedel svarar att de väljer sina vänner beroende på vilket lag de hejar på

När startskottet för fotbolls-EM går gäller det att de svenska fansen släpper fram sina känslor och visar landslagstruppen sitt fulla stöd. Det visade sig nämligen att de svenska och norska fansen är de som i högsta grad anser att klubblaget är viktigare än landslaget – över 80 procent känner mer tillhörighet till klubblaget i Sverige och Norge jämfört med bara drygt 20 procent i Frankrike, Portugal och Polen.

- Det är tydligt att fotbollsmatcher är en ventil för svenskarna, då de vågar släppa loss sina känslor till hundra procent. Min egen forskning har visat att religiösa, geografiska och politiska intressen spelar in för fotbollsfans i många andra länder i Europa. I Sverige är det passionen för sporten i sig som driver fansen, vilket gör att Sverige i den här undersökningen utmärker sig som ett av de mest känslosamma länderna, säger Tore Brännberg, Fil. dr. i socialpsykologi vid Göteborgs universitet.

Reserverade fransmän och gråtmilda portugiser
Franska supporters är, trots att de har haft både VM- och EM-framgångar under det senaste årtiondet, några av de mer reserverade i Europa med bara drygt hälften av deras fans som medger att de har tagit tag i och pussat främlingar när känslorna svämmar över. Minst troligt är dock att du får en puss av ett fan från Portugal (43 %).

Portugiserna är dock, tillsammans med belgare, tyskar och britter, bland Europas mest tårfyllda supportrar. Tre fjärdedelar av fansen från dessa länder medger att de har gråtit under matcher. Totalt sett har 66 procent av de tillfrågade låtit tårarna flöda när de tittat på fotboll.

Supportrarna – den tolfte spelaren
Många fans anser att de har en del i lagets framgångar. En svensk supporter som deltagit i undersökningen framhöll starkt de känslor han kände när hans lags spelare uttrycker sin tacksamhet och uppskattning för fansens stöd:

- Jag är övertygad om att jag hjälper laget att spela bättre. Det bästa som finns är när laget kommer upp till klacken och tackar oss efter matchen. Då vet vi att båda, laget och supportrarna, har vunnit tillsammans.

Sedan slutet av 1960-talet har en stor del av den europeiska mediebilden av fotbollsfans fokuserat på det negativa – huliganism och våld. Den här undersökningen visar en mycket mer positiv sida av fotboll och deras passionerade supportrar.

- Att svenskarna skulle utmärka sig som passionerade kanske inte var något man trodde på förhand, vi är ju mer kända som lite reserverade och återhållsamma. Men SIRC-rapporten visar att de europeiska fotbollsfansen inte följer de stereotypa mönster många kanske förväntade sig. Nu håller vi tummarna för att fansen ska kunna hjälpa fram svenska landslaget till stordåd i Österrike och Schweiz, säger Madelene Axelson, Corporate Communications Manager på Canon Svenska.

Mer fakta från undersökningen:
- 72 % av spanjorerna och nästan två av tre tyskar, britter, holländare och norrmän skulle utan tvekan välja en bra match framför att ha sex.
- De som är mest besatta av att läsa nyheter om sina lag dagligen är danskar (98 %), tjecker (96 %) och tyskar (95 %).
- I botten hittar vi portugiser (62 %) och polacker (72 %).
- Mer än en av tre belgiska, finska och svenska fans erkänner att de väljer sina vänner beroende på vilket lag de hejar på.
- När det gäller vidskeplighet är de spanska supportrarna i en klass för sig – hela 69 % svarar att "Jag följer alltid samma ritual eller rutin innan jag ska på match", jämfört med det europeiska snittet på 40 procent. Svenskarna ligger strax under genomsnittet men minst skrockfulla är holländarna med 27 procent.
- Svenska och belgiska fans är de som starkast anser att "Fotboll är det viktigaste i mitt liv", med två tredjedelar som håller med om påståendet. Av alla tillfrågade fans håller nästan hälften (45 %) med. Kanske förvånande var det italienarna som hamnade lägst på denna fråga (21 %).
- 95 % av alla europeiska fans svarar att de regelbundet skriker och vrålar offentligt. 
- En majoritet av alla fans (60 %) berättar att de drömmer om fotboll.

Canon är officiell sponsor för UEFA EURO 2008™. Canon gav SIRC (Social Issues Research Centre) i uppdrag att studera känslor och beteenden hos fotbollsfans i Europa, observera fansens reaktioner på fotbollsmatcher i sex länder samt utföra en enkätundersökning bland supporters i Europa.

En sammanfattning samt rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.sirc.org/football/football_passions.shtml. Komplett statistik över de europeiska och nationella resultaten finns tillgänglig vid förfrågan.

 
 
Högupplösta bilder hittar du på http://ww2.canon.se/web/fg.nsf
 

För ytterligare information, kontakta:
Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se

Susanne Persson
Text100 Public Relations
Tel: 08 - 545 472 53, 0707-99 82 63
E-post: susanne.persson@text100.se

 

Om SIRC
Social Issues Research Centre är en oberoende och icke vinstdrivande organisation som grundats för att utföra forskning inom livsstils- och sociala frågor, bevaka och analysera globala sociokulturella trender och ge insikt i mänskligt beteende och sociala relationer. SIRC har som mål att erbjuda ett balanserat och eftertänksamt perspektiv på sociala frågor och skapa öppna och rationella debatter baserade på bevis snarare än ideologi. För att nå detta balanserade perspektiv utför SIRC undersökningar på positiva aspekter på socialt beteende såväl som de mer problematiska aspekter som är fokus hos de flesta forskningsprojekt inom socialt beteende. Mer information på www.sirc.org


 
Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. 

spacer
					image