Jouko Tuominen blir ny VD på Canon Svenska

– Tar över efter Robert Westin som går i pension efter 35 år i företaget.

Jouko Tuominen kommer att ta över som Managing Director och CBS Country Director för Canon Svenska AB från och med den 1 april 2009. Han efterträder då Robert Westin, som går i pension efter 35 år inom Canon Svenska varav de senaste tio åren som VD.

Jouko Tuominen kommer närmast från en tjänst som Global and International Sales Director på Canon Europa. Han har arbetat på Canon sedan 1983, inledningsvis som säljare, produktchef och sedan marknadschef för Business Solutions på Canon i Finland. Efter ett kort avbrott i Canon-karriären 2000-2003, kom han tillbaka till företaget som VD för Canon Finland och sedan 2005 alltså försäljningschef på Europanivå.

- Canon har en stark marknadsposition i Sverige och jag ser fram emot att lära känna den svenska marknaden och arbeta med att kommunicera kundnyttan med våra produkter. I vårt företagserbjudande finns många funktioner och lösningar som leder till både tids- och kostnadseffektiva vinster, vilket är viktigt i dessa oroliga tider, säger Jouko Tuominen, tillträdande VD för Canon Svenska AB. Efter fyra år på Canon Europa har jag också skaffat erfarenheter och ett starkt nätverk som är värdefullt för att driva svenska frågor i vår europaorganisation.  Ett personligt mål är att fräscha upp min svenska fram tills dess att jag tillträder i april.

Robert Westin kommer att lämna VD-posten till Jouko Tuominen den 1 april, men kommer att finnas kvar på Canon Svenska till den sista april. Robert Westin har arbetat på Canon sedan 1973, och varit med om att ta Canon Svenska från ett litet bolag baserat i en källarlokal i ett hyreshus till att vara VD för ett bolag som omsätter två miljarder. Han har under sin tid varit med om många förändringar, både tekniska och organisatoriska. Bland annat var det Robert Westin som för nästan 20 år sedan inledde arbetet med franchisingkedjan Canon Business Center, ett koncept som visade sig så framgångsrikt att det nu anammats i hela Europa.

– Efter 35 år inom Canon är det naturligtvis blandade känslor, men det känns som rätt tidpunkt för mig att lämna över rodret. Det är också med tillförsikt jag, trots oroligheter i den globala ekonomin, lämnar över till Jouko Tuominen. Han är klok, eftertänksam och kan dessutom företaget och marknaden genom sina erfarenheter som VD i Finland samt försäljningschef på Canon Europa, säger Robert Westin, avgående VD på Canon Svenska.

För mer information, kontakta:
Helen Iwefors, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8% av omsättningen år 2008 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon är rankat som det mest miljövänliga företaget år 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image