Canon sluter nordiskt ramavtal med SAS

Canon, Sveriges marknadsledare på copyprinters*, meddelar att de tecknat ett nordiskt ramavtal med SAS AB. Enligt avtalet ska Canon de närmaste fyra åren leverera copyprinters, tjänster, service och support till SAS-koncernens bolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Avtalet träffades med Canon efter att SAS genomfört en upphandling i enlighet med företagets önskan att effektivisera sin dokumenthantering och att samla all utrustning hos en leverantör.

SAS genomförde upphandlingen efter ett beslut om att samla alla utskriftslösningar hos en och samma leverantör. SAS sökte en helhetsleverantör som kunde ta ansvar för behovsanalys, leverans och installation av lösningar, samt ge support och service. I och med avtalet löser SAS in cirka 2 000 skrivare från andra leverantörer mot Canons copyprinters (nätverkskopplade skrivare/kopiatorer). Resultatet SAS hoppas uppnå är minskade kostnader, med hjälp av innovativa lösningar, som innebär effektivare administration samt minskat antal maskiner.

- Ett av målen med upphandlingen var att hitta en leverantör som vi kan bygga ett långsiktigt partnerskap med. Vi valde Canon därför att vi ser att de kommer att kunna vara den önskade partnern, och de levererade också den bästa totallösningen både när det gäller innovation, kvalitet och pris, säger Claes Norrman, Director IT Infrastructure på SAS Corporate IT.

Enligt avtalet kommer Canon att leverera cirka 900 enheter till SAS, varav cirka 350 i Sverige. Canon kommer också att leverera service och support. En viktig del av avtalet innebär att Canon löpande ska fungera som rådgivare åt SAS för att höja kvaliteten och minska kostnaderna för dokumenthantering.

- Vi är mycket stolta över att SAS, som är ett av Skandinaviens största och mest intressanta företag, valt oss som partner. Det vi är mest glada över är att SAS, när de identifierade sina behov, såg värdet av att de nya tekniker och lösningar som vi ständigt utvecklar just för att hjälpa företag att effektivisera sin dokumenthantering och minska kostnader, säger Hans Höglund, chef på Canon Center, Frösunda.

Samtliga copyprinters kommer att vara utrustade med Canons nya servicetjänst, e-maintenance, och en tredjedel av produkterna kommer att ha Canons innovativa MEAP-applikation, e-copy SSOP, för bla scanning till e-post. Ett antal copyprinters kommer dessutom att skräddarsys med hjälp av MEAP för att möjliggöra scanning direkt till SAS egna dokumentsystem.

Avtalet löper fram till slutet av 2008 och innebär en omsättning på mellan 65 och 80 miljoner kronor under perioden för Canon.

*Källa:Infosource


 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Claes Norrman
SAS AB
Director IT Infrastructure
Tel 08-797 1900
E-post: claes.norrman@sas.se

Hans Höglund
Canon Centerchef
Canon Center Frösunda
Direkt: 08-445 35 10
E-post: hans.hoglund@canon.se

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se 
 
Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se
 

spacer
					image

Nyheter