Stress på jobbet leder till arga och frustrerade medarbetare

Skrivarföretaget Canon har undersökt vad som genererar mest ilska, stress och frustration på kontor runt om i Europa. Enligt en europeisk undersökning leder bland annat långa möten och krånglande IT-system till stress på arbetsplatsen. Den kända brittiska psykologen Lucy Beresford delar här med sig av sina bästa tips kring hur man kan hantera stress på jobbet och vilka orsakerna är till att man upplever stress.

Undersökningsföretaget ICM Technology har, på uppdrag av skrivarföretaget Canon, undersökt vad som genererar mest stress på kontor runt om i Europa. I undersökningen svarade närmare 2 000 kontorsanställda i 18 europeiska länder inklusive Sverige på frågor kring vad som gör dem mest stressade på jobbet.

– Ett problem med kontorsarbete är att man är en del av en större grupp och därför måste stå ut med en ständig kamp om tid, plats och tillgångar såsom kontorsmaskiner, befordringar och bonus, vilket skapar stress. För att få anställda att känna sig mindre stressade måste de känna att de har kontroll över sitt arbetsliv och sin arbetsmiljö, säger Lucy Beresford, en av Storbritanniens mest respekterade psykoterapeuter, som analyserat Canons rapport.

En stor källa till stress är långa och meningslösa möten, vilket hälften av respondenterna svarar. Enligt Lucy Beresford skapar det undermedvetet en känsla av att vi inte styr eller har kontroll över vår egen tid, något som människor värderar högt. Ogenomtänkt kontorsmiljö uppskattas inte heller. Exempelvis tyckte sex av tio tillfrågade att öppna kontorslandskap orsakade stress på grund av avsaknad av egen yta. Fel temperatur på kontoret (37 %), kollegor som inte stänger av sin mobiltelefon (14 %) eller ett stökigt kök (16 %) ökar också stressnivåerna hos de anställda.

Enligt European Agency for Safety and Health at Work, utgör arbetsrelaterad stress hela 50 procent av anställdas frånvaro, vilket i en uträkning kostar europeiska företag 20 miljarder kronor per år i sjukfrånvarokostnader och förlorad arbetstid. Dessutom bör företag akta så att stressen inte leder till skador på kontorsinredningen. Undersökningen visar nämligen att hela 83 procent sett kollegor fysiskt förlora humöret på jobbet. Skrivbord ligger då illa till, men även skrivare, telefoner och tangentbord faller offer för fysiska angrepp när anställda tröttnar på långa och meningslösa möten, krånglande IT och dryga kollegor.

Här är Lucy Beresfords fem bästa tips för att hantera stress och ilska på kontoret:
· Sätt dina egna gränser.
· Var inte rädd för att säga nej.
· Slappna av. Att ta sig tid att gå en promenad, lyssna till sin iPod eller läsa en bok kan bidra till att tänka på annat än vardagens stressiga uppgifter.
· Hoppa inte över lunchen. Och låt inte lunchen bli en macka framför datorn. Ett avbrott mitt i arbetsdagen hjälper dig att mentalt slappna av och återhämta dig.
· Se till att du får tillräckligt med sömn.

I undersökningen tillfrågades respondenterna vad de anser skulle göra dem mindre stressade och arga på kontoret. Här är deras fem favoritförbättringar:
· Flexibelt arbete - komma bort från skrivbordet mer (38 %)
· Bättre IT och nätverk som inte kraschar (33 %)
· Ny och bättre chef (24 %)
· Skrivare som alltid är fulla med papper och aldrig får papperstrassel (22 %)
· Färre möten (21 %)

Att IT-infrastruktur och dokumenthantering fungerar visar sig alltså vara mycket viktigt för de kontorsanställda. Stressen över att inte kunna hitta dokument är något Canon har adresserat bland annat genom sin nya mjukvara iW360, som gör det möjligt att inom ett användarvänligt gränssnitt skapa, söka, ändra och arkivera dokument i företagets nätverk.

 
 
Högupplösta bilder du i bildarkivet.

 
För komplett rapport eller ytterligare information, kontakta:
Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Rankad som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. 

spacer
					image