Canon Europe stöder WWFs och NPIs expedition till Svalbard för att undersöka klimatförändringarnas inverkan på isbjörnar

Canon Europe, marknadsledare inom digital bild, sponsrar Världsnaturfondens och Norsk Polarinstitutts expedition till ögruppen Svalbard ovanför norra polcirkeln, som en del av sin roll som bildnaturvårdspartner till WWF International. Expeditionen startar 11 april 2014 och målet är att samla in viktiga data om Europas allra västligaste isbjörnspopulation.

polar bears.jpg
© Brutus Östling

Forskarteamet kommer att ta sig an två specifika uppgifter under Svalbardsexpeditionen: att märka isbjörnar med kragar för satellitsändning så att deras färdväg kan spåras under det kommande året, och att leta efter nya uppehållsplatser för dem på Svalbardhalvön. Dessa uppgifter kommer att hjälpa forskarna att bedöma isbjörnarnas reaktion på klimatförändringarna och att förstå om det kommer att finnas något habitat för dem att vistas på i framtiden – speciellt med tanke på en färsk rapport som anger att området år 2050* kanske är helt utan sommarhavsis.

Expeditionsteamet använder Canons bildbehandlingsutrustning för att fånga upplevelserna och återge händelserna. Den svenske naturfotografen och Canons ambassadör Brutus Östling följer med forskarna för att ta bilder av djur- och naturlivet och dokumentera expeditionen.

”Canon har ett långvarigt kompanjonskap med WWF, stöder ett antal viktiga expeditioner till Arktis och hjälper WWF att redogöra för miljöförhållandena”, säger Cyprian da Costa, Brand Communications Director på Canon Europe. ”Bilderna som tas på Svalbard kommer att spela en viktig roll i den forskning som utförs på den här expeditionen och hjälper till att främja det livsviktiga arbete som utförs av WWF för att uppmärksamma de utmaningar som isbjörnarna ställs inför, i en värld som kontinuerligt påverkas av klimatförändringar.”

Geoff York, Polar Bear Lead, WWF International Lead, ger följande kommentar: ”Canons stöd till dessa expeditioner är ovärderligt. Vi är mycket glada att få arbeta tillsammans för att belysa hur de förändrade isförhållandena påverkar isbjörnspopulationerna och deras reproduktion. Fotografierna och filmerna levandegör vårt arbete och hjälper oss att rikta strålkastarljuset mot de här förändringarna inför en global publik.”

Det här är den tredje forskningsexpeditionen till Svalbard som stöds av Canon. År 2012 reste expeditionen från Grönland genom Kanadas arktiska områden till det sista istäckta området för att bedöma områdets framtida möjligheter. År 2013 reste forskare till Taimyr-halvön i kusthavet Laptev för att samla in genetiskt material och ge stöd åt teorin om unika underarter av Laptevs valrosspopulation.

Canon Europe är naturvårdspartner till WWF International sedan 1998. Det fortsatta samarbetet visar Canon Europes engagemang för att uppnå en hållbar framtid, där människor lever i harmoni med naturen. Partnerskapet innehåller en rad initiativ, till exempel fortsatt sponsorskap för WWF-Canon Global Photo Network och fotoutbildningen för de WWF-anställda.

Uppdateringar ges på expeditionens webbplats: http://panda.org/svalbard

*http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rog.20017/abstract

spacer
					image
Pressmeddelanden
Nyheter om Canon
Nyheter om produkter och lösningar för företag
Nyheter om konsumentprodukter
Nyheter från Canon Inc
Information
Pressarkiv
Bildbank
RSS - Nyheter direkt till dig
Nya konsumentprodukter från Canon
Nya produkter och lösningar för företag från Canon
Corporate nyheter från Canon