Canon hjälper WWF att marknadsföra sig mot företag

Canon gör det nu enklare för företag att stödja Världsnaturfonden WWFs arbete, i förhoppningen att öka antalet Vänföretag i Sverige. Alla företagskunder kommer att tillfrågas om de vill bli ett WWF Vänföretag när de investerar i en copyprinter från Canon.

Nu lanseras ett samarbete mellan Canon och WWF, där Canon marknadsför Världsnaturfonden WWFs insamlingsform för företag: Vänföretag. Många företag i Sverige är redan idag Vänföretag, och förhoppningen är att Canons initiativ ska få ännu fler företag att bidra till WWFs viktiga miljöarbete.

Företag som samarbetar med Canon kommer att ges möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt bli WWF Vänföretag (årsavgift 6 000 kr exkl. moms) genom att Canons personal tar hand om administrationen kring registreringen hos WWF. Väljer kunden att bli Vänföretag märks copyprintern med en dekal som visar att företaget är ett WWF Vänföretag. Samarbetet lanseras under november hos samtliga Canon Business Centers, Canons egen återförsäljarkedja som finns på 31 orter i landet.

- WWF gör ett fantastiskt arbete för miljön och vi har varit Vänföretag och samarbetspartner till dem under många år. Att hjälpa WWF att förmedla den här insamlingsformen känns helt naturligt för oss, säger Christoffer Bohrn, produktchef Office Print på Canon Svenska och initiativtagare till samarbetet. Alla företag vi har kontakt med kommer nu att tillfrågas om de vill stödja WWF, och vi hoppas självklart att det ska märkas på antalet nya Vänföretag.

Förutom att företag som väljer en copyprinter från Canon tillfrågas om de vill stödja WWF, bidrar de till en bra miljö genom att Canons copyprinters har en rad miljövänliga funktioner. Några exempel är snabb uppvärmning, automatiskt viloläge efter en period utan användning, dubbelsidiga utskrifter som standard och märkta med Energy Star, vilket innebär låg energiförbrukning.

Som Vänföretag får företaget ett diplom samt en elektronisk webbknapp som exempelvis kan användas på hemsidan och intranätet som ett bevis på deras stöd för WWFs arbete. Dessutom ingår medlemstidningen WWF EKO, samt ett e-nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år med natur- och miljönotiser av speciellt intresse för företagen. Mer information om WWF Vänföretag, se www.wwf.se/insamlingsportal.

Om Canon och WWF
Canon har samarbetat med WWF sedan 1998 och har genom åren stöttat flera olika WWF-initiativ. Exempel är kampanjen för att återvinna bläckpatroner och på så sätt samla in pengar till WWFs globala sötvattensprogram (WWFs Global Freshwater Programme), projektet för att bevara Europas vildmark (WWF Canon PAN Parks), Canons roll som huvudsponsor för WWF-Canon Photo Database, ett viktigt online-verktyg för WWFs nätverk samt isbjörnsprojektet WWF-Canon Polar Bear Tracker. Canons miljöarbete grundar sig i Canons företagsfilosofi Kyosei, ett japanskt ord som betyder ungefär "leva och arbeta tillsammans för allas bästa".

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Christoffer Bohrn, Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 45
E-post: christoffer.bohrn@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Rankad som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. 

spacer
					image