Miljö – skydda miljön och stödja våra kunder

Vi utformar våra produkter med miljön i åtanke och använder oss ofta av återvunna material. Vi minskar de färdiga produkternas energiförbrukning, så att kunderna kan spara på resurserna. Vi gör även analyser av hur produkterna kan återtillverkas, återanvändas eller återvinnas. Genom att maximera resurseffektiviteten minskar vi mängden naturresurser som behövs för att kunna tillverka våra produkter.

Vi vet att två tredjedelar av en produkts koldioxidutsläpp härrör från kundens användning och från råvaror och komponenter från våra leverantörer. Därför erbjuder vi allt oftare tjänster och lösningar som hjälper kunderna att använda produkterna effektivare. Detta bidrar till att minska kundernas miljöpåverkan samtidigt som vi kan erbjuda innovativa och säkra produkter som sparar pengar. Ta reda på mer om våra lösningar och tjänster.

Tillverka – använda – återvinna
Vi utgår alltid från metoden "Tillverkaanvändaåtervinna".

Canons metod Tillverka – använda – återvinna

Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön, helt i linje med företagsfilosofin Kyosei. I vår miljöpolicy [PDF 114 kB] beskrivs hur vi arbetar för att uppnå en balans mellan hållbar tillväxt, ansvarsfull resursanvändning och minskad miljöpåverkan. Med dessa åtgärder vill vi motverka klimatförändringarna.

På alla våra kontor och anläggningar i EMEA-området strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan med hjälp av standardiserade riktlinjer. Läs mer om hur vi bedriver vår verksamhet.

Utmärkelser
Vårt arbete för minskad miljöpåverkan har belönats med flera utmärkelser:
• Vår Climate Counts-poäng är 66/100.
• Vi ligger på plats 29 i Interbrands 2012 Best Global Green Brands.
• Reputation Institute rankar oss som nia i sin lista World’s Most Reputable Companies (2012)

”Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office”
Se vår ordlista med miljötermer.
Läs vår miljöpolicy [PDF 114 kB]

Ta reda på hur Canon stödjer samhället och tar socialt ansvar.

Ta reda på hur Canon följer lagar och regler för styrning av företag.

spacer
					image
Environment
Tillverka
Använd
Återvinna
Verksamheter
ISO 14001
Ordlista
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Hållbarhetsrapporter